Her tar de opp 720 tonn med sild – se filmen!

edit today

Opptaket er gjort av Bjarte Skår på «Libas». Nytt år og nye kvoter for Liegruppen Fiskeri AS, som denne uken pumpet opp nesten halve sildekvoten for 2013. Men lave priser og internasjonal kvotesplid skaper usikkerhet. Politisk enighet om fordeling av kvoter mellom EU og Norge lar vente på seg. En slik avtale er nødvendig å ha fordi fisken flytter på seg mellom landegrensene. – Nå som situasjonen er uavklart, er det bare fisken på norsk side vi kan ta opp. Det neste er lodde ved Island eller lodde i Barentshavet, sier daglig leder Lars Olav Lie i Liegruppen Fiskeri

Sparer på superkreftene

Liegruppen Fiskeri har 4,5 prosent av kvotene i Norge. Tilatte eierandel er  5 prosent, forteller Lie. Med det nye fartøyet «Liafjord», Norges mest moderne fiskefartøy, kunne Liegruppen Fiskeri tatt alle fiskekvotene og doblet selskapets lønnsomhet. Men regelverket krever at kvotene fordeles på selskapets tre båter, en politisk styring for å unngå at enkeltaktører blir for store og mektige i næringen – til Lies store frustrasjon. «Liafjord» kan pumpe ombord 20 tonn med sild i minuttet, og har lastekapasitet på 1600 tonn – nok til en middag for alle innbyggere i Norge.

Sviktende omsetning

– Fjorårets omsetning endte om lag 30 prosent lavere enn i 2011, hovedsakelig på grunn av lavere priser på fisk.  Bare på makrell tilsvarte prisnedgangen en omsetningssvikt på 30 millioner kroner. Vi regner med at prisene vil holde seg lave også i år, opplyser Lie, uten å dramatisere situasjonen. Mannskapets lønninger følger brutto omsetning, og tjenes inn i løpet av en kort, hektisk periode i året.

Moderne teknologi

Siden snurperen/tråleren «Liafjord» ble døpt 30. september, har mannskapet hentet opp fisk for 35 millioner kroner – uten at noen av dem har tatt i en eneste fisk. På «Liafjord» styres alle operasjoner ved hjelp av moderne teknologi, og via dataskjermer på «broen» har skipperen full kontroll. – Det er stor etterspørsel etter kvalifiserte folk, vi merker konkurransen fra oljeindustrien. Men med nye fartøy er det foreløpig ikke noe problem å rekruttere, sier Mannskapssjef Gunhild Lie Skålevik. Til sommeren kommer enda en ny båt som skal erstatte «Ligrunn», en kopi av «Liafjord». Liegruppen var først i Norge med å ta i bruk Rolls-Royce sin nyeste miljøvennlige teknologi innen fiskeri, og har gått langt utover miljøkravene som stilles til norske fartøy. Båten er utviklet og utstyrt for lavest mulig drivstofforbruk, besparelsene tilsvarer rundt 2,5 millioner kroner årlig, og utslippene er lik null. De nye båtene koster til sammen rundt 360 millioner kroner.

Venn med Nansen

Liegruppen har gjort business på fisken i mer enn hundre år. Det er den eldste bedriften i Fjell, og har i dag mer enn 50 ansatte som jobber med fiskeri. Liegruppen har investert i en rekke nyskapende løsninger innen fartøy og fangstteknikk, sist ved byggingen av “Libas” i 2004 – som fremdeles er Norges største fiskebåt. – Oldefar Hans Pedersen Lie, alias «Liaskjæren», etablerte seg rundt 1900-tallet, før fiskeridepartementet og fiskeridirektoratet var påtenkt. Han var venn med Fridtjof Nansen, sier Lars Olav Lie. Utstyret som ble utviklet for å lete etter u-båter under 2. verdenskrig skulle få stor betydning for fiskerinæringen, som i dag bruker den samme grunnleggende teknologien for å avsløre hvor fisken gjemmer seg.      

Les også

Meny