Hun ser det du overser

edit today

Har du tenkt over hva trykksaken du laget i all hast i forbindelse med messen eller konferansen, eller rapporten som ble sendt ut til alle ansatte, egentlig formidler? Hva visittkortene og logoen sier om deg og din bedrift?

På skattejakt i bedriftenes sjel

Kan det tenkes at inntjeningen henger sammen med grafisk profil? Helt klart ja, mener Heidi Fjell i Fjelldesign. Som en psykolog saumfarer tankene til sine pasienter på jakt etter det som skurrer, gjør gründeren fra Glesvær det samme med bedriftene hun jobber for. Og hun elsker det.

– Det jeg liker best i jobben som grafisk designer er å analysere en bedrift og lage noe visuelt av det, å sette meg inn i noe og lage en ny og helhetlig profil som får frem det unike ved bedriften – det er utrolig spennende, sier gründeren.

Kodeknekkeren

Hun startet egen bedrift med det samme hun kom tilbake til Norge etter endt utdanning i England. Siden har hun jobbet både selvstendig og for andre, og har mange års erfaring med undervisning innen faget sitt.

Evnen til å formidle mener hun er en styrke i møte med kundene.

– Jeg er opptatt av å «se» kunden. «Koding» er min sterkeste side – kjennskap til hva underbevisstheten vår oppfatter ved det vi ser og hvilke følelser det vekker. Det handler om hvordan man fremstår gjennom for eksempel fargevalg og bildebruk. Mange undervurderer dette i markedsføringen, mener hun.

«Sparepost»

Design er ofte en «sparepost» i norske bedrifter – i motsetning til for eksempel i Nederland.

– Nederland er et foregangsland på alle nivå. Der har man lang tradisjon for god design på alt fra post til uniformer og skilting, og de har flinke talspersoner for faget. De har forstått hvor viktig god design er, sier Fjell, som er fast designer for blant annet Periferifestivalen.

Universell utforming på nett

– Trendene innen webdesign går i retning av «jo enklere, jo bedre». Tidligere har vi blitt bombardert av informasjon som krangler om oppmerksomheten vår. Stadig flere websider får et nettavispreg og det blir enklere å navigere. Tendensene er at dagens webdesign bruker responsiv og universell utforming, tilpasset alle digitale plattformer, sier Fjell.

Selv tante Olga skal kunne finne frem.

Den selvstendig næringsdrivende trebarnsmorens viktigste oppdrag så langt – og største utfordring, var å utarbeide en grafisk profil for Konkurransetilsynet. Nå er det Hordaland Teater som står for tur.

– Det er utfordrende. Profilen skal appellere til alle mellom 6 og 90 år. Målet mitt er alltid at det jeg gjør skal være det beste jeg har gjort hittil, sier hun selvkritisk med et smil.

Les også

Meny