Husker du Åse Schytte fra Oktobertreffet til VNR i fjor? Nå jakter hun tre samfunnsengasjerte representanter fra bedriftene i regionen til TV-aksjonens ringepanel. Foto: VNR.no

Hun vil ha deg med i sitt panel

edit today

Vest Næringsråd og TV-aksjonen i Hordaland utfordrer bedriftene i regionen til å delta i ringepanelet som skal bringe inn midler til forskning på demensgåten. På den måten kan du og din bedrift bidra til utvikling av medisiner og vaksine.

God profilering

– Dette er en invitasjon til å bidra i årets ringepanel. En region med så stor vekst og utvikling bør være representert. Vi har reservert tre plasser til Sotra/Øygarden i ringepanelet, og jeg håper vi klarer å fylle disse plassene med samfunnsengasjerte mennesker fra næringslivet, sier fylkesaksjonsleder Åse Schytte til VNR.no. Hun legger til at representantene i panelet ofte er ettertraktede intervjuobjekter i media, og at bedriften på den måten har en mulighet til å vise at den tar samfunnsansvar. Kontakt hordaland@tvaksjonen.no innen 20. september for å delta i panelet!

800.000 på to timer

I fjor arrangerte TV-aksjonen et ringepanel i Bergen med representanter fra næringslivet, som i løpet av to timer med ringing samlet inn over 800.000 kroner fra bedrifter i kommunen. I år samler de 40 representanter fra hele fylket i et stort panel, og målet er å samle inn 1,5 millioner kroner. Ringepanelet vil bli gjennomført onsdag 16. oktober fra kl. 14.00 – 16.00 i Bergen, fire dager før selve TV-aksjonsdagen. Du kan også bidra via www.giverstafett.no, som er myntet på næringsliv, kulturliv og organisasjoner.

Tabubelagt sykdom

Midlene fra aksjonen vil gå til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens, under slagordet «Ingen tid å miste». Over 70 000 mennesker i Norge har demens og antallet vil fordobles de neste tiårene. Demens angriper hjernecellene og funksjonene de ivaretar, som hukommelse, språk, orienteringsevne og personlighet. Vi vet ennå lite om årsaker, behandling og medisiner, og det er ingen vaksine eller behandling som kurerer demens. Demens opptrer oftest i høy alder, men sykdommene kan også ramme yngre. I Norge er det omtrent 3 000 personer under 65 år med demens.

Snikende symptomer

To av tre er i jobb når sykdommen starter, og de fleste er allerede sykmeldt når diagnose stilles. Maktesløshet, redusert initiativ og lav selvtillit er typiske symptomer. De fleste er svært bevisste på at noe er galt, opplyser Nasjonalforeningen for folkehelsen. Fastlegen nøler ofte med å henvise videre, fordi symptomene er vage, og det kan være vanskelig å stille rett diagnose. Symptomene kan forveksles med for eksempel depresjon eller utbrenthet. Mange pårørende, som ektefeller og barn, er i jobb. Flere av disse har store omsorgsbyrder privat og trenger å bli møtt med forståelse av sine ledere og kollegaer, påpeker Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Dette kan du gjøre som kollega/arbeidsgiver

  • Snakk om demens på arbeidsplassen. Mange er berørt og det er et viktig tema å ta opp
  • Om du er bekymret for endret væremåte hos en kollega, snakk med vedkommende dersom det er naturlig, og ta det opp med din leder
  • Det er leders ansvar å ta en samtale med vedkommende dersom personen ikke lenger fungerer i jobben sin. Leder bør oppfordre den det gjelder til å ta kontakt med fastlegen. Leder bør også vurdere å ta kontakt med familien til vedkommende for å diskutere situasjonen
  • Arbeidsgiver kan formidle sin bekymring videre til fastlege eller bedriftshelsetjeneste
  • Det er mange oppgaver og jobber som er uforenelig med kognitiv svikt, derfor er det viktig å tilrettelegge arbeidsoppgaver for dem det gjelder.
  • De som har kognitiv svikt trekker seg ofte unna, men har godt av å bli inkludert i det sosiale miljøet

Les også

Meny