F.v: Christopher Vik, Lars Korvald og Sverre Marceliussen går siste året på bachelorutdanningen i undervannsteknologi på Straume. For å fullføre utanningen sin er de avhengig av imøtekommende bedrifter.

Hva gjør du for å skaffe ingeniører?

edit today

Erfaring viser at bedrifter som tar inn studenter i praksis, kan høste gevinsten når de nyutdannede skal søke jobb. Likevel er det en stor utfordring for Høgskolen i Bergen å skaffe nok praksisplasser. – Vi ser at de bedriftene som gjør en stor innsats med praksis har en høyere rekruttering herfra. Våre statistikker viser at de fleste av våre studenter går til Aker Solutions, FMC Technologies eller Framo Engineering, alle er aktive praksisbedrifter så sammenhengen er tydelig, sier studiekoordinator Laila L. Lossius.

Flere studenter i år

I årets opptak var det 826 søkere. 218 av dem hadde studiet som førstevalg, men kun 64 søkere ble tilbudt plass. Ingeniørutdanningen på Straume er landets mest populære. Studentene vet at de kan velge jobb fra øverste hylle når de er ferdig, men veien dit er lang og kronglete. Når den nye studiekoordinatoren Dagfinn Blehr overtar Lossius sin jobb i disse dager, overtar han også utfordringene med å sikre at alle studentene får den praksisen de skal ha. I fjor var det vanskelig nok å skaffe praksisplasser til 40 studenter – i år er det 62 studenter som skal ha praksisplass. – Det er verkstedpraksisen som er den store utfordringen. Studentene skal ha 17 dager med verkstedpraksis mot slutten av førsteåret, og ingeniørpraksis mot slutten av tredje året. Praksisbedrift må ha en kontaktperson og lage et faglig opplegg, og studenten skal jobbe som en ansatt i verkstedet i perioden. Det krever yrkesskadeforsikring, sier Blehr. – At vi nå tilbyr flere studieplasser er et resultat av et sterkt press fra industrien så nå håper vi at bedriftene stiller opp. Det gir dem god kontakt med potensielle jobbsøkere, sier Blehr.

Mangler lærerkrefter

Ågotnes-klyngen er verdensledende innenfor subsea. Til tross for dette er det problematisk for subsea-utdanningen på Straume å knytte til seg kompetente lærerkrefter. Faktisk så vanskelig at studentene ofte må til Bergen for å få den nødvendige undervisningen. – Høgskole-ansatte kan ikke alt. Med den raske utviklingen vi ser innenfor bransjen og ny teknologi som utvikles i bedriftene er det nødvendig å knytte til seg lærere/veiledere, sier Lossius. I disse dager jakter subsea-studentene veiledere i bedrifter, som kan bidra til bacheloroppgavene deres. Det er heller ikke alltid like lett å finne.

Trenger hjelp til bacheloroppgavene

Christopher Vik, Lars Korvald og Sverre Marceliussen går siste året på bachelorutdanningen i undervannsteknologi ved Høgskolen i Bergen. Innen november må de ha avklart hvilke bacheloroppgaver de skal gå i gang med. De er avhengig av å knytte til seg veiledere i bedriftene for å få gjennomført oppgavene. – Vi ser at mange studenter gjerne sitter igjen uten en oppgave når deadline kommer i november, selv etter å ha vært i kontakt med et titall bedrifter. Vi oppfordrer til imøtekommenhet når studentene tar kontakt, sier Lossius. Gutta har en plan om å samarbeide om en oppgave som skal omhandle BOP (Blow Out Preventer), og håper å få Odfjell med på laget. – Kontakter er veldig nyttig. Jeg har en svoger som er subseaingeniør, og har allerede skrevet en semesteroppgave rundt dette temaet med hans hjelp, sier Marceliussen. Ønsker du å tilby praksisplasser, eller har du forslag til bacheloroppgaver? Kontakt studiekoordinator Dagfinn Blehr via e-post: dagfinn.blehr@hib.no.

Les også

Meny