Sigmund Kvernes (til høyre) er nå tilbake som daglig leder i Gode Sirklar. Her står han sammen med Per Aarsand, daglig leder i VNR.

Hvordan kapre talenter?

edit today

Har du en mening om hvordan region vest bør løse rekrutteringsproblemene i næringslivet? – Da vil vi høre det, sier Per C. Aarsand, leder for Vest Næringsråd (VNR). Klikk her for program og påmelding! 

Tidenes største «Sotrakonferanse»

Torsdag 29. november samles studenter, representanter fra næringsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter i Fjell rådhus. Næringskonferansen i Vest het tidligere Sotrakonferansen og arrangeres av Vest Næringsråd og Gode sirklar, nå i samarbeid med Askøy Næringslivsforening, Askøy kommune og Business Region Bergen. – Sotrakonferansen er blitt til Næringskonferansen i Vest etter at det i økende grad har vært fokus på samarbeid i Regionrådet Vest. Vi ønsker å fremme samarbeidet om næringsutvikling, og rekrutteringsbehovene er en felles utfordring, derfor var dette et naturlig tema for konferansen, sier Sigmund Kvernes, daglig leder i Gode Sirklar. Regionrådet Vest omfatter de fire kommunene i region vest, og er et politisk samarbeidsorgan. – Vi tar sikte på å alternere med Næringskonferansen Mongstad, slik at det blir konferanse her i vest annethvert år, sier Aarsand.

Kamp om ressursene

Næringslivet i region vest opplever stor vekst og verdiskaping. For mange bedrifter er den største utfordringen å skaffe nok kvalifisert personell. Behovet for arbeidsressurser er stort i mange bransjer, ikke bare i petroleumsindustrien. Hvordan vurderer næringslivet selv situasjonen? Hvem har ansvaret, hva må til og hva er næringslivet sin rolle når det gjelder å skaffe nok kompetanse? Hva blir gjort for å løse rekrutteringsproblemene, på kort og lang sikt? Hva gjør myndighetene? Dette er blant spørsmålene som skal debatteres på Næringskonferansen i Vest.

Vil ha synlige resultater

Programmet for konferansen omfatter en lang rekke foredragsholdere med ulike innfallsvinkler. – Vi ønsker å utfordre alle parter, og forankre de innspillene som kommer i konkrete satsinger som allerede er i gang. Det blir spennende å høre hva en bedrift som for eksempel Framo Engineering tenker om denne utfordringen, sier Kvernes. Han legger til at Høgskolen i Bergen er en viktig brikke på lang sikt, og at rektor vil bli utfordret på hva han mener må til for å møte behovene i fremtiden. Ikke minst blir det viktig å belyse hvordan kommunene vil legge til rette i ungdomsskolen med tanke på fremtidig rekruttering til næringslivet.

Les også

Meny