Paneldebatt: Øygarden-ordfører Olav Martin Vik (f.v), fylkeskultursjef Anna Elisa Tryti, Fjell-ordfører Eli Årdal Berland, Sund-ordfører Ove Trellevik.

– Imponerende hva dere får til her vest

edit today

Det var svært god oppslutning om Periferikonferansen som ble avholdt i Glesnes Ungdomshus fredag 26. august. Konferansen ble arrangert av Periferifestivalen, med VNR som medarrangør. Se bilder fra konferansen i VNRs bildegalleri Tema for konferansen var kulturens rolle i den fremtidige regionale næringsutviklingen, og samlet topper både fra næringslivet og det offentlige. – Ut fra et regionalt perspektiv er jeg veldig imponert over hva dere har fått til i kommunene her vest. Disse fire kommunene tar jo helt av! sa fylkeskultursjefen, og inkluderte Askøy i de gode tilbakemeldingene. – Vi ser en tung systematisk satsing innen kulturfeltet i denne regionen, sa Tryti, og nevnte blant annet IKKUS, et regionalt samarbeid for samhandling på kulturfeltet.

Kultur har fått mer status

Tryti uttrykte begeistring over at kulturfeltet har fått mer status enn tidligere. – Først når vi ser en satsing på kultur, ser vi hva vi har gått glipp av, kommenterte Fjell-ordfører Eli Årdal Berland (H). – Når vi involverer oss i kunst og kultur, så er det fordi det er lønnsomt for oss som bedrift på kort og lang sikt. Kunst og kultur er viktig for oss mennesker, sa eiendomssjef Roy-Eddy Lie i Liegruppen. Han presenterte en filmatisert, tenkt fremstilling av den nye kystbyen på nordre Bildøy. Flere tok til orde for verdien av å bruke kunstnere i arbeidet med ulike næringsprosjekter, for å tilføre nye impulser og bidra til mer kreative prosesser. – Det er ingen motsetning mellom kommersialisering og god kultur, sa statssekretær Lubna Jaffery i Kulturdepartementet. – Det er nødvendig å styrke kunstnernes forretningskompetanse, uttalte førsteamanuensis Sigrid Røyseng ved BI.

Kulturen vokser

I kjølvannet av Periferifestivalen skal Sund kommune i gang med en næringslivssatsing som heter “Ny næring i gamle naust”, og den kommunale satsingen Plan Periferi skal sørge for et kulturelt tilbud også resten av året. – Det skal gjøre Sund mer attraktivt som bosted, øke turismen og generere mer handel, sier Sund-ordfører Ove Trellevik (H) til vnr.no. Han hadde for anledningen feilaktig blitt tildelt tittelen “Ordfører i Sotra kommune», til stor latter fra salen. – Periferifestivalen har vist at det ikke er farlig å prøve seg på noe nytt. Den har inspirert til mye kreativitet, folk har blitt mer vågale og flinke til å samarbeide på tvers – det er ikke tvil om at Periferifestivalen har skapt synergieffekter, sier kultursjef Laila Klemetsaune i Sund kommune til vnr.no. VNR bidro også sterkt til å få realisert årets nye ungdomssatsing: PeriferiUng-scenen.

Les også

Meny