Som første selskap i verden, er bergensselskapet Karsten Moholt sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) for tilstandsbasert vedlikehold på mobile offshore-enheter. Foto: Karsten Moholt

– Industrien kan spare enorme beløp

edit today

Karsten Moholt har nylig fått verdens første vedlikeholdssertifikat på mobile offshore-enheter. Kontinuerlige vibrasjonsmålinger av viktige maskiner og komponenter sørger for at vedlikeholdet først gjøres når behovet oppstår.

Vedlikehold ved behov

– Industrien vedlikeholder i dag maskiner etter faste intervaller, noe som ofte er ensbetydende med at man bytter ut deler som ikke trenger å byttes ut. Det koster industrien enorme summer årlig, sier Tommy Glesnes i en pressemelding. Han er leder for Avdeling for Tilstandsbasert vedlikehold hos Karsten Moholt. Glesnes sier videre at kundene får mer pålitelige maskiner – og langt mindre nedetid. – Dette sparer kundene for store penger. De får et langt mer fleksibelt vedlikehold, og slipper å åpne maskiner uten at det er behov for det, sier Glesnes.

Besparende

Kontinuerlig vibrasjonsmåling for kundene, forteller dem om komponenter er slitt og når det eventuelt må foretas vedlikehold. Sertifikatet dekker alle mobile offshoreenheter som for eksempel borerigger, FPSOer – og etter hvert også vanlige skip. Ifølge Det Norske Veritas har Tilstandsbasert vedlikehold vist seg å være en bedre og mer kostnyttig vedlikeholdsstrategi enn det tradisjonelle periodiske vedlikeholdet som er styrt av kalender eller timeteller, heter det i pressemeldingen.

Les også

Meny