ATHENO: Atheno er et kreativt og utviklende miljø, som jobber for å sikre langsiktig vekst og verdiskaping i regionen.

Inspirasjonstur til Stord

edit today

Som en del av strategiprosessen til Vest Næringsråd, besøker vi medlemsorganisasjoner og bedrifter for å hente inspirasjon. Mandag 15. januar besøkte vi derfor Stord Næringsråd og Atheno, som er opptatt av å koble bedrifter og kommuner tettere sammen i næringslivsarbeidet.

Atheno jobber for å samle industrien på tvers av klynger, bransjer og kommunegrenser. I september flyttet de inn i nye og moderne lokaler på Vabakkjen.

Stord Næringsråd holder til i Kunnskapshuset i Sæ på Leirvik, og har 150 medlemsbedrifter.

Gode innspill

− Det er imponerende hvor mye innovasjon og samarbeid rundt entreprenørskap som finner sted i denne regionen, sier Henning Hauso, daglig leder i Vest Næringsråd.

Vest Næringsråd har fått mange gode innspill som vi vil videreformidle til kommunene.

– Et viktig innspill var å organisere næringslivet rundt én aktør og i et samlokalisert kompetansemiljø. Det tror jeg er viktig å ta med seg, sier Henning.

Fra venstre: Silje Ulveseth og Henning Hauso (Vest Næringsråd), og Anne-Grete Sandtorv (Stord Næringsråd) Astrid Kjellevold (Atheno)

Fra venstre: Silje Ulveseth og Henning Hauso (Vest Næringsråd), og Anne-Grete Sandtorv (Stord Næringsråd) Astrid Kjellevold (Atheno)

Les også

Meny