Får bossbiler i førjulsgave

edit today

En julegave utenom det vanlige er på vei fra Sotra og BIR til Bosnia-Hercegovina: To nye bossbiler som skal holde Konjic ren.

De to nye bossbilene utgjør en dobling av kapasiteten i Konjic, som fra før har to tilsvarende renovasjonsbiler fra BIR. Bakgrunnen for gaven er et mangeårig samarbeid mellom Sund og Konjic kommune, videreført av Vest Næringsråd fra 2013, som skal bidra til samfunns- og næringsutvikling.

Les også: VNR setter spor i Bosnia

Turisme er en av næringene det satses på, og rene gater er et viktig ledd i dette arbeidet. Mens man tidligere ikke hadde noen form for kildesortering, sorteres nå 50 prosent av avfallet – i tråd med energi- og klimaplanen som er utarbeidet etter modell av Sund kommune.

– Dette er en effekt av kontakten med Norge og BIR, sier Ivar Steinsland til vnr.no.

På kurs hos BIR

– Jeg er imponert over viljen til å hjelpe, sier Tina Skudal, kommunikasjonsrådgiver i BIR. Hun roser ildsjelene på Sotra.

Ivar Steinsland er en sentral pådriver i dette arbeidet og det er han som i høst har jobbet med å få i stand avtalen. Sist uke tok han imot to renovatører og en mekaniker fra Konjic, som fikk opplæring på BIRs verksted før de tok bilene med seg til hjemlandet.

Renovatørene har fått opplæring i service på og bruk av bilene. Bilenes funksjoner og deler er gjennomgått sammen med renovatørene og teknisk leder, slik at de kan ta nødvendig vedlikehold på bilene selv, opplyser Skudal.

– Vi håper bilene får et langt og godt arbeidsliv i Konjic, sier hun.

Landets første energiplan

Det begynte med 30 bosscontainere gitt av Sund kommune. Det var starten på en forvandling til et søppelfritt miljø i den frodige og idylliske vesle byen i Konjic. I tillegg til fire bossbiler har BIR også gitt en mindre renovasjonsbil til nabolandsbyen Mostar, spesialtilpasset trange brosteinsgater, samt et dieselaggregat.

– I perioden 2011 – 2014 utarbeidet vi en energi- og klimaplan for Konjic, finansiert av Utenriksdepartementet i Norge. Det var den første av sitt slag i Bosnia-Hercegovina, og omfattet alt fra utslipp til transport, forteller Steinsland.

BIR og BKK var bidragsytere til planen. BKK med støtte til etablering av flere småkraftverk i Konjic.

Danner nettverk

– De har fulgt planen til punkt og prikke og oppnådd svært gode resultater, sier Steinsland.

Flere norske kommuner har tilsvarende vennskapssamarbeid og Steinsland jobber nå med å etablere et faglig nettverk mellom de norske og bosniske renovasjons-aktørene som har vært involvert i arbeidet, noe BIR er svært positive til.

Les også: Minnes Albrigt med hatten

 

Fakta om Bosniaprosjektet

  • Vennskapssamarbeid mellom Sund og Konjic kommuner fra 1998 – 2013. VNR har videreført arbeidet, som handler om samfunns- og næringsutvikling i Konjic. VNR tar årlig imot delegasjoner fra Bosnia
  • Sentrale pådrivere i Sund: Ivar Steinsland, Karstein Bjørge og Odd Jarle Hatland. Samarbeidet har involvert mange aktører i Norge og resultert i en rekke tiltak i Konjic, deriblant: bossbiler og avfallshåndtering, brannbiler, kraftverk, etablering av et kommunalt næringsråd, dagsenter for psykisk utviklingshemmede og transport av brukerne, kokke-utdanning og matfestival, elevutveksling
  • Sund tok imot 60 flyktninger fra Bosnia, deriblant en toppidrettsutøver som ble trener for Hald IL. Ordfører Albrigt Sangolt ble invitert med på lagstur til Bosnia og kom i kontakt med ordføreren i Konjic. Det var starten på et mangeårig vennskapssamarbeid mellom Sund og Konjic

 

Les også

Meny