Disse spørsmålene kan arbeidsgiver stille den sykemeldte

edit today
En god dialog mellom den ansatte og arbeidsgiver er viktig. Se bilder fra frokostmøtet!

Tirsdag 8. mai ble det arrangert frokostmøte i samarbeid med Nav Fjell, Kluge Advokatfirma og Vest Næringsråd. Tema for dagen var juridiske spørsmål knyttet til sykefravær.

Det var godt oppmøte og stort engasjement fra mer enn 50 deltakere fra ulike bedrifter i regionen.

− Ofte oppstår det situasjoner hvor det ikke er et klart svar. NAV mottar mange telefoner fra fortvilte arbeidsgivere som er usikre på hvordan de skal håndtere situasjonen, sier Hanne Schreiber Braathen, seniorrådgiver i NAV Arbeidslivssenter Hordaland.

I slike situasjoner er det viktig å ha en forventningsavklaring. For at oppfølgingen skal bli best mulig, kan ikke den sykemeldte eller arbeidsgiver ha en passiv holdning. Dialog er nøkkelen.

− Alle har forskjellig ståsted. Legen er opptatt av at behandlingen virker, mens arbeidsgiver lurer gjerne på om tilretteleggingen har en effekt. Den sykemeldte vil gjerne vite hva som skal til for at han eller hun skal kunne arbeide, mens NAV spør om arbeidstaker kan tilbakeføres til eget arbeid eller annet arbeid, forklarer Anne Øyen Furnes, jurist og rådgiver i NAV.

Viktig å ha gode rutiner for dialogmøter

NAV anbefaler arbeidsgivere å ha et dialogmøte med sine ansatte regelmessig, slik at arbeidstaker er kjent med rutinene. På denne måten blir kanskje reaksjonen annerledes når den sykemeldte blir innkalt til dialogmøte med sjefen.

− Når folk blir redde, lukker de seg. Men hvis de på forhånd er kjent med hvordan rutinene er og at dette er et standardmøte ved sykemelding, vil de gjerne ikke ta en slik innkalling så personlig, påpeker Furnes.

Hvis arbeidsgiver mottar tomme sykemeldinger, kan de sende oppfølgingsplan til lege og ta kontakt med NAV.

− En arbeidsgiver kan ikke følge opp noen hvis de ikke vet hva problemet er. Hver sak er forskjellig. Det beste for alle parter er å gi hverandre informasjon, råder Furnes.

Arbeidsgiver har lov til å stille spørsmål

Sunniva Nising Sandvold, advokat i Kluge Advokatfirma, anbefaler alle arbeidsgivere å ha gode skriftlige rutiner. Dokumentasjon er viktig.

− Det er faktisk også en del spørsmål arbeidsgivere kan stille, som de tror at de ikke kan spørre om. Prøv så langt det går å ha en dialog, både med lege og med den sykemeldte, forteller Sandvold og listet opp eksempler:

Hva kan arbeidsgiver spørre om ved sykefravær?

 1. Hvordan blir din evne til å utføre arbeid påvirket?
 2. Hva tror du at du kan utføre av arbeidsoppgaver nå?
 3. Kjenner du våre muligheter for å tilrettelegge?
 4. Hva kan du ikke gjøre?
 5. Får du den hjelp og den behandling du trenger?
 6. Hvor lenge tror du (eller legen din) det tar før du er tilbake i jobb?
 7. Kan fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen?
 8. Hvilke forhold på jobben kan ha virket inn på din helse?
 9. Ønsker du kontakt med bedriftshelsetjenesten?
 10. Har du diskutert gradert sykemelding med din lege?
 11. Er det andre ting som kan ha betydning for din evne til å utføre arbeidet ditt?
 12. Kjenner du til rutinene og hva som skjer fremover?

Det er også lov å bestride legens vurdering av sykemelding.

− Hvis du ikke forstår vurderingen, kan du bruke NAV for å få innsikt i saken for å finne ut om arbeidstaker har rett på sykemelding eller ikke, forteller Furnes i NAV.

 

[vc_text_separator title=»Se bilder fra frokostmøtet»][divider line_type=»Small Line» line_thickness=»1″ divider_color=»default»][vc_gallery type=»flexslider_style» images=»18184,18183,18182,18181,18180,18179,18178,18176,18175,18174,18173″ onclick=»link_no» img_size=»full»][divider line_type=»Small Line» line_thickness=»1″ divider_color=»default»]

Les også

Meny