Køkrise på Ågotnes – bruker 40 min på 1 km

edit today

– Trafikkproblemene i området blir verre og verre. Jeg har brukt opp mot 40 min på den korte strekningen. Jeg har merket meg at mandager er verst. Oppstår en krise midt i rushet, så har vi et fremkomstproblem, sier markedssjef Knut Landro i CCB til vnr.no. Et stadig rekrutteringsbehov innenfor oljebransjen skaper trafikkvekst i området, samtidig øker trafikken på hovedveien. Administrerende direktør Kurt Andreassen i CCB sier at næringslivet lider av trafikkorken i rushtiden.

– Kan hemme næringsutvikling

– Infrastrukturen henger ikke med. Trafikkproblemene kan hemme videre utvikling av bedriftene, og enkelte bedrifter vurderer å etablere avdelinger andre steder, sier Andreassen. Han legger til at selskapene på CCB har prøvd å finne løsninger der ikke alle ansatte begynner og slutter arbeidsdagen samtidig. – Administrativt personell har fleksitid, og vi oppfordrer ansatte og kunder til å kjøre sammen. Det er noen som benytter seg av hjemmekontor, men det er vanskelig i en så operativ virksomhet – mange av stillingene krever tilstedeværelse, sier Andreassen. Etter FMC Technologies sin etablering er det blitt enda flere i køen. – Vi sitter i kø som alle andre, men ønsker selvsagt at våre ansatte hadde kortest mulig reisetid. Det ville gjøre det lettere å rekruttere og øke trivselen for de ansatte. Men det største køproblemet for oss er Sotrabroen, sier Marketing and communication manager Andreas Helgesen i FMC.

Dobbelt så mange brukere

Bemanningen i bedriftene på Ågotnes er doblet siden man planla rundkjøringen, dermed er trafikkgrunnlaget et helt annet i dag. Det sier kommuneplanlegger Willy Sørensen i Fjell kommune til vnr.no. I kommunedelplanen for Ågotnes er det planlagt en ny trase fra Ågotnes til Kolltveit, som skal gå gjennom utmarken. Det er også planer om en ny innkjørsel til baseområdet. De nye veiløsningene vil bøte på trafikkproblemene, men planene er nært knyttet til nytt Sotrasamband og det er dermed uvisst når de kan realiseres. Fjell-ordfører Eli Berland (H) blir overrasket når hun hører hvor stort køproblemet er blitt, og det bekymrer henne med tanke på næringsutviklingen. Hun kan likevel ikke love strakstiltak. – Kommunen har ikke midler til å gjøre noe nå. Vi må ha en vei å knytte denne nye innkjørselen til, og er nødt til å se dette i sammenheng med nytt Sotrasamband. Vi må få alt sammen inn i en bompengeordning. Det er viktig at vi har en dialog med næringslivet underveis, sier Berland. Kurt Andreassen mener at det er en positiv dialog mellom næringslivet og kommunen, og har tro på gode langsiktige løsninger. – Jeg er tilhenger av bedre kollektivløsninger, gjerne et Park & Ride-anlegg – et knutepunkt hvor man kan sette fra seg bilen. Utfordringene knyttet til trafikken er ikke spesielt for oss på Ågotnes, de finnes overalt, påpeker han.

Les også

Meny