Heidi Møvik og Jan Fredrik Getz, Statoil på Ågotnes.

Kompetansekrigen kan gi ny kurs for Statoil

edit today

Hun er sektorleder for Statoil Subsea Contracts and Tools. Sammen med sine 70 medarbeidere, jobber hun for å vedlikeholde Statoils produksjon fra eksisterende undervannsbrønner. Møviks avdeling har i grove trekk ansvar for undervanns-serviceavtaler og sørge for at utstyr og verktøy som benyttes av Statoil under vann vedlikeholdes, noe som blant annet innebærer å skaffe til veie de tjenester og produkter som trengs til dette. I likhet med resten av bransjen opplever Statoil økt aktivitet og større behov for arbeidskraft.

«Alle» er ute i samme ærend

– Vi merker helt klart at det er et stort press i arbeidsmarkedet, og at det kan være problematisk å skaffe til veie den kompetansen vi trenger. «Alle» er ute i samme ærend.  Vi har behov for folk med kompetanse innen mange fagfelt: mekanisk, elektro, automasjon, maskin – ikke bare petroleum, sier Møvik til vnr.no. – Det er mange ansettelser i Ågotnes-området for tiden og i likhet med andre bedrifter har vi utfordringer med å knytte til oss rett kompetanse, sier Jan Fredrik Getz, leder for Subsea Contracts & Operation Support. Han deltar på Oktobertreffet til Vest Næringsråd 2. oktober, hvor han snakker om hva som skjer innenfor denne sektoren i Statoil.

Personell til leverandører

Møvik påpeker at som NCE Subsea-partner og gjennom samarbeid med Høgskolen i Bergen, er Statoil også opptatt av at deres hovedleverandører: Aker, FMC, Cameron og GE, klarer å skaffe til veie kvalifisert personell. Det er kartlagt gjennom en undersøkelse som Vest Næringsråd og Gode Sirklar gjennomførte i vår at 8 av 10 bedrifter i Fjell, Sund og Øygarden har behov for ingeniører eller annen teknisk kompetanse. For Statoil kan den knappe tilgangen på kompetanse føre til nye strategier. – Statoil ønsker å forholde seg til høyt kvalifiserte hovedleverandører. Så lenge den strategien gir den verdiskapingen vi ønsker, vil vi opprettholde den. Men presset i arbeidsmarkedet kan resultere i en annen strategi, sier Møvik. – Pågår det en konkret vurdering av dette i Statoil? – Strategien vurderes årlig. Hun legger til at den beste måten å få innpass hos Statoil er gjennom deres hovedleverandører. Det nye verktøyet findcontracts.no gir en oversikt over hvilke kontrakter som blir utdelt av Statoil i nær fremtid.

Menn dominerer bransjen

Ifølge Getz er det påfallende få kvinner blant jobbsøkerne. Det synes Møvik er synd, men forklarer det med at færre kvinner lar seg rekruttere til bransjen. – Forklaringen er nok at det er færre kvinner som tar ingeniørutdanning. Jeg mener at kvinner har de samme mulighetene som menn. Selv har jeg aldri opplevd at det å være kvinne har vært til noe hinder for karrieren. Kvinner bør gripe de mulighetene som kommer og gjøre det de har lyst til, i likhet med menn, sier Møvik, som havnet i oljebransjen ved en tilfeldighet. – Det eneste jeg visste da jeg skulle velge utdanning var at handel og kontor ikke var det rette for meg. Jeg har alltid hatt interesse for realfag, sier hun. Møvik er oppvokst på Sotra og er utdannet sivilingeniør i petroleumsteknologi i Stavanger. Med en far som var bas på CCB, ble det muligheter for sommerjobb. Studiet var det faren som tipset henne om, og etter å ha snakket med en bekjent som hadde tatt utdanningen, lot hun seg overbevise om at dette var det rette. Hun fikk jobb i Hydro, og har vært utestasjonert både innenlands og utenlands, blant annet i Canada – hvor hun møtte sin norske ektemann. De har bodd på Sandsli siden 2009. – Jeg har gjort min jobb med å legge opp rør, tømme containere og losse supplybåter her på basen som sommervikar. Bakgrunnen min er en fordel i jobben, sier Heidi Møvik.

Les også

Meny