Korleis realisere potensialet for grøn vekst?

edit today

Vestland fylkeskommune lanserer «Grøn region Vestland», eit prosjekt som kartlegg grøne initiativ i fylket saman med klare tilrådingar om prioriteringar, tiltak og kampar som må vinnast for å lukkast med desse. Sjå lanseringa av prosjektet her:

Les også

Meny