«Kritt, støv og svarte tavler er forbi»

edit today

Mens Aker Solutions styrer det som skjer på havbunnen ved hjelp av høyteknologisk utstyr på Ågotnes, sitter elever fortsatt med papir og blyant noen hundre meter unna. Det skal Utanfor bok(s)en endre på.

– På høy tid, sa Aker Solutions-sjefen på Ågotnes, Steinar Landro. Han fortalte at bedriften sparer betydelige summer i reisekostnader ved å benytte Skype og annen teknologi til å gjennomføre møter på tvers av landegrensene. Den papirløse arbeidshverdagen sparer dessuten miljøet.

Gode erfaringer

To åttendeklasser på Tranevågen og Fjell ungdomsskoler har i høst fått prøve ut nettbrett i undervisningen – med stort hell. Erfaringene delte de med rundt 80 deltakere på startmarkeringen for pilotprosjektet denne uken.

Skolene mottok støtte til prosjektet fra Sparebanken Vest – VNR-fondet i 2013, og Vest Næringsråd har fulgt utviklingen tett som aktiv samarbeidspartner. Foran full sal viste elevene i praksis hvordan nettbrettene har blitt brukt i undervisningen. Pengene har gått til investeringer – selve gjennomføringen har ikke kostet noe ekstra, i følge rektorene.

Nettmobbing

Faglærer Viggo Bernhard Eriksen Eide ved Fjell ungdomsskule fortalte at de har gjennomført et skoleprosjekt ved hjelp av nettbrettene, med utgangspunkt i en høyaktuell sak: nettmobbing.

– Vi brukte nettbrettene til å filme. Vi laget en film som handler om en jente som blir mobbet, fortalte elevene, som ifølge faglæreren har vist stor engasjement og læring gjennom prosjektet.

– Filmen er overraskende bra, med et tydelig budskap som svarer på oppgaven de fikk. De har blitt veldig flinke i bruken av nettbrettene på kort tid, og det fungerer godt i undervisningen. Vi er veldig fornøyde – nå har vi fokus på innhold og ikke de praktiske tingene rundt undervisningen, sa Eriksen Eide.

Nettregler

Han la til at elevene samarbeider på en unik måte, ved å dele informasjonen med hverandre på nettet, og at reglene i klasserommet regulerer bruken: grønt betyr full tilgang til nett, mens gult betyr begrenset tilgang og rødt betyr at de ikke har lov til å gå på nett. Reglene er for å hindre unyttig nettsurfing i timene.

– Dette bekrefter hvor lite som skal til for at elevene skal bli engasjert og lære noe nytt om et aktuelt tema. Dette må tas videre slik at alle skoler og elever kan få det samme tilbudet, sa Kristoffer Hansen, nestleder i Elevorganisasjonen.

– Den nye læreren er den som våger å lære i lag med elevene. Hvilke lærere vil ønske seg inn i dette yrket om 5 – 10 år om vi ikke tar dette løftet nå? sa rektor Anne-Merethe Vabø Haugane ved Fjell ungdomsskule.

Årlig konferanse?

Skolesjef Wilhelm Anglevik i Fjell benyttet anledningen til å invitere elevene på skoleledersamling i Fjell Rådhus 17. desember, for å presentere arbeidet sitt. Han støttet også forslaget om å få til en presentasjon for kommunestyret.

Primus motor og lektor Andreas Nordeide ved Tranevågen ungdomsskule og VNR-leder Per C. Aarsand, er svært fornøyd med startmarkeringen. Nå er neste steg å jobbe for å etablere en årlig skole-næringslivskonferanse i Fjell, forteller arrangørene.

Les også

Meny