Grethe Bjorøy, L2L.

– Lærlinger løser rekrutteringskrisen

edit today

– Ved å ta inn flere lærlinger får bedriften tilgang på ny arbeidskraft og man får muligheten til å «forme» dem allerede i opplæringsfasen. Det kan også være en langsiktig måte å skaffe seg ingeniører på, sa Grethe Bjorøy, daglig leder i L2L – opplæringskontoret for Sotra og Øygarden. Hun snakket om lærlingsituasjonen for de fremmøtte på Industrikafeen til Verkstedsgruppen VNR sist uke, og oppfordret til medlemskap i L2L.

– Avhengig av lærlinger

L2Ls oppgave er blant annet å serve L2Ls medlemsbedrifter med lærlinger. – Vi har for få læreplasser i forhold til lærlinger, derfor er det hvert år mange lærlinger som ikke får læreplass. Disse elevene ender ofte opp på allmennfaglig påbygning mot sin vilje, sier Bjorøy. – Vi er helt avhengige av å ta inn lærlinger. Men vi ser at mange av dem forsvinner til større bedrifter når vi har lært dem opp, og det er frustrerende, sier Trond Wisnes Nilsen i Sotra Contracting. Han er leder for Verkstedsgruppen VNR. – Vi anbefaler mange lærlinger å si ja til mindre bedrifter, hvor de ofte får flere utfordringer og mer varierte oppgaver, sa Bjorøy.

Vil ha lederkurs

Verkstedsgruppen VNR har lenge hatt intensjoner om å arrangere lederkurs, spesielt rettet mot mellomledere. Dette har latt vente på seg på grunn av begrenset kapasitet. På Industrikafeen fikk Bjorøy forespørsler om muligheten for at L2L kan ta på seg denne oppgaven. – Vi kan gjerne sy sammen et kursopplegg for medlemmene våre, dersom det kan bidra til at mellomlederne i bedriftene blir bedre i stand til å veilede lærlingene gjennom bedre struktur og samarbeidsevner. Dette vil igjen øke trivselen og tryggheten for lærlingene, og skape gode forbilder for dem, sier Bjorøy til vnr.no. På neste Industrikafe 12. desember ser Verkstedsgruppen VNR nærmere på hvilke konsekvenser det nye «vikarbyrådirektivet» vil få for bedriftene, et høyaktuelt tema for de bedriftene som benytter seg av innleid arbeidskraft.

Les også

Meny