Lanserer Øyane kommune

edit today

Fremtidsscenarioet for nye «Øyane kommune» ble presentert på Kystbyseminaret i SF Kino Sotra i går. Seminaret er det sjette i rekken av Kystbyseminarer som arrangeres av de tre kommunene i samarbeid med Liegruppen, Sartor Holding og Vest Næringsråd.

– Vi står overfor ulike utfordringer i Fjell som vi må ta hensyn til i den videre byutviklingen, sa plan- og utbyggingssjef Berit Karin Rystad og nevnte blant annet eldrebølgen, miljøproblematikk, sikkerhet og digital utvikling før en ny storkommune av Fjell, Sund, Øygarden og Askøy ble lansert.

«Mobilitetsbyen»

I «mobilitetsbyen» Sotra Kystby anno 2040 skal det være godt tilrettelagt for syklende og gående, en variert boligmasse, en internasjonalt anerkjent helselandsby og et dynamisk arbeidsliv.

– Oljenæringen går fortsatt så det suser, men med større fokus på fremtidsrettet energi, og vi har høy kompetanse på forskning og utdanning, sa samfunnsplanlegger Cecilie Krohn i Fjell kommune.

«Sansedepresjon»

Arkitektpsykolog Eirik Glambek Bøe, mest kjent som musiker, låtskriver og vokalist i den verdensberømte Bergensduoen Kings of Convenience, advarte mot å skape en by som ligner alle andre.

– Utfordringen med moderne arkitektur og trender er at mange byer blir lite menneskelige og veldig like. Jeg har turnert i 150 byer i hele verden. Noen av byene har umiddelbart gitt meg følelsen av å være hjemme, mens andre har virket totalt fremmed på meg. Hvorfor? Det handler ikke om kultur, men om at man ikke har klart å legge frem mulighetene som appellerer til alle sider ved oss, utdypet han.

Han brukte ordet «sansedepresjon» for å beskrive hvordan moderne arkitektur fort kan virke understimulerende på menneskene. Folk trenger en viss mengde stimuli for å trives.

Nytteverdi

– Utform byrommene slik at de gir menneskene «affordance», funksjonelle egenskaper, oppfordret han og viste til en rekke vellykkede eksempler, blant annet «Den blå steinen» i Bergen – hvor det alltid er et myldrende folkeliv.

Arkitektpsykologen advarte videre mot å bygge «for stort». Byrommene må stå i forhold til menneskets størrelse; Som smale gater og mindre samlingssteder, ellers vil de ikke trives. Glambek Bøe var også innom utfordringer med å knytte byutvikling for sterkt mot kjøpesentrene, slik trenden er.

«Wildcards»

– Ikke la utbyggerne bestemme alt, sett av tomter til «wildcards» hvor folk selv kan utforme uterommene og skape noe overraskende. Slik unngår man monotoni og forutsigbarhet.

Den svenske arkitekten Ola Gustafsson sluttet seg til Glambek Bøes betraktninger og pekte på problematikken rundt det å skape byliv av mindre «sovesteder» hvor det i utgangspunktet er lite folk, lite folkeliv, et ensidig botilbud og en bildominert kultur.

– Bygg møteplassene der hvor folk ferdes: ved matbutikker, p-plasser og tilsvarende, sa han og bekreftet med det at man er på rett spor i byutviklingen på Straume.

Les også

Meny