Microsoft og Atea med på laget

edit today

Tenk deg at all undervisning skjer digitalt, ved bruk av nettbrett og interaktive tavler. Det blir virkeligheten for to pilotklasser ved Tranevågen og Fjell ungdomsskoler fra høsten. Hver elev vil få utdelt hvert sitt nettbrett når de starter på skolen etter ferien.

Få med deg presentasjonen av prosjektet og møt aktørene på Augusttreffet til VNR – klikk for påmelding!

Digitale klasser

Det unike undervisningsprosjektet som kan få betydning langt utover kommunegrensene, mottok i fjor midler fra Sparebanken Vest – VNR-fondet og initiativtakerne har jobbet iherdig med forankring og utvikling av pilotprosjektet.

– Vi har fått svært positiv respons blant kollegaer og i lokalsamfunnet. Utanfor bok(s)en begynner dessuten å bli lagt merke til av resten av skole-Norge, og er i ferd med å utvikle seg til å bli et prosjekt som også handler om regional profilering og samfunnsutvikling, sier lektor og primus motor Andreas Nordeide ved Tranevågen ungdomsskule på Ågotnes til vnr.no.

En ny lærerhverdag

Ti høyt motiverte lærere er involvert i prosjektet og skal drilles til pedagogisk spisskompetanse på IKT. Blant partnerne i pilotprosjektet er Microsoft Norge og børsnoterte Atea, som er den ledende leverandøren av IT-infrastruktur i Norge, og Europas nest største aktør.

– Det pågår mye teknologisk utvikling i verden, og mye er rettet mot undervisning. Dette prosjektet er unikt i Norge med tanke på hvor grundig planlagt og visjonært arbeidet er. Vi ser et stort potensial for å gi elevene bedre læring med ny teknologi, sier Partners in Learning manager, i Microsoft Norge.

Hvordan utnytte teknologien?

– Vi ser at det blir tatt i bruk mye teknologi i dagens undervisning, men aktiviteten fører ikke nødvendigvis til bedre læring. Undervisningen bør generelt løftes til et høyere nivå for å utnytte teknologien til å oppnå bedre læring i skolen, legger Berg til.

Han frykter ikke at dette kan bli en fallgruve for Utanfor bok(s)en.

– Nei, med det grundige forarbeidet og bevisstheten rundt pedagogikken i prosjektet, tror jeg ikke det. Vi håper at vi kan være med å bidra til bedre læring gjennom dette prosjektet, sier Berg.

Partners In Learning er en årelang global satsing i regi av Microsoft Norge, der selskapet støtter innovative skoleprosjekter og lærere med ideer knyttet til forskning, verktøy og tankesett for hvordan undervisningen bør gjennomføres. Felles for alle prosjektene er «det 21. århundrets ferdigheter».

– Vi er spente på gjennomføringen av prosjektet, sier Berg.

Les også

Meny