Milliondryss over gründerne

edit today

Pengene skal fordeles i løpet av 2015.

Dette er en mulighet for nyetablerte bedrifter i kommunene til å få en liten starthjelp, melder Business Region Bergen.

Hver søker kan få inntil 50.000 kroner. Bedriften eller enkeltmannsforetaket må være startet i år, eller det må være en intensjon å etablere et selskap senere i år eller neste år. Søknadene blir behandlet fortløpende av Business Region Bergen.

Hva kan det søkes midler til?

Tilskuddet fra etablererfondet skal bidra til gjennomføring av nødvendige tiltak i tidlig oppstartsfase, og skal gi gründeren kompetanse om marked og økonomi.

Aktuelle aktiviteter kan være kundeundersøkelser, brukerstudier og annen kartlegging for å få økt brukerinnsikt, testing og videreutvikling av forretningside, kostnader knyttet til nettverksbygging eller styrking av kompetanse innen forretningsutvikling.

Stønaden kan ikke brukes til anskaffelse av teknisk utstyr, inventar og tilsvarende.

Søknadsskjema finner du her

 

Les også

Meny