Fra venstre: Tom Georg Indrevik (varaordfører i Fjell), Monica Mæland (kommunal- og moderniseringsminister), Kari-Anne Landro (ordfører i Sund), Paul J. Manger (prosjektleder for «Nye Øygarden» kommune), Børge Haugetun (ordfører i Øygarden), Henning Hauso (daglig leder i Vest Næringsråd), Elizabeth Toft Erichsen, Marianne Sandahl Bjorøy (ordfører i Fjell) og Terje Handal

Monica Mæland tok temperaturen på Nye Øygarden kommune

edit today

Fredag 23. februar hadde Monica Mæland møte med den politiske ledelsen i Fjell, Sund og Øygarden og Vest Næringsråd.

− Det er to år siden jeg var her sist. Hvordan går det nå, ville Monica Mæland vite.

Et av temaene var kommunesammenslåing og organisering av fremtidig næringslivsutvikling.

Henning Hauso presiserte betydningen av å tenke global og regional næringspolitikk, som er viktige elementer rundt god næringslivsutvikling.

Fra venstre: Monica Mæland (kommunal- og moderniseringsminister), Tom Georg Indrevik (varaordfører i Fjell), Henning Hauso (daglig leder i Vest Næringsråd) og Børge Haugetun (ordfører i Øygarden).

Fra venstre: Monica Mæland (kommunal- og moderniseringsminister), Tom Georg Indrevik (varaordfører i Fjell), Henning Hauso (daglig leder i Vest Næringsråd) og Børge Haugetun (ordfører i Øygarden).

For lite kunnskap om næringslivet i vår region

− FoU-miljøene må ikke bare tenke regionalt, de må også være til stede i vår region og dermed øke kompetansen. Kunnskapen om næringslivet i vår region er for lavt og må styrkes i større grad av tilstedeværelse. Samlokalisering og samspill av FoU-miljø og næringsliv må til for å få en vellykket organisering av næringslivsutvikling, rådet Hauso.

Bedrifter fra Sotra og Øygarden er underrepresentert når det gjelder offentlig finansiering av næringslivsprosjekter og skatteFUNN.

− Det er ingen grunn til å tro at bedrifter i Bergen er bedre til å søke skatteFUNN enn bedriftene her ute. Dere har en viktig jobb med å gjøre næringslivet kjent med lavterskelordningen, oppfordret Mæland politikerne.

Det offentlige virkemiddelapparatet for å støtte opp under næringslivet må forenkles, og gjøres enda mer tilgjengelig. Det understreket både Mæland og Hauso.

Etter presentasjonen var det var en god diskusjon rundt næringspolitikk i de tre kommunene, samt betydningen av å samarbeide på tvers – både lokalt og inn mot Bergen.

PRESENTASJON AV VEST NÆRINGSRÅD: Henning Hauso holdt en presentasjon om næringsutvikling i Fjell, Sund og Øygarden for Monica Mæland.

GOD DISKUSJON: Henning Hauso holdt en presentasjon om utfordringene for regionen. Det er viktig å legge til rette for næringsutvikling, samtidig som man sikrer innovasjon og samarbeid på tvers og lokalt.

Les også

Meny