Nå er de blitt ventilasjonsvenner

edit today
For å møte fremtiden styrket slår ventilasjonskonkurrentene på Sotra seg sammen.

FBT Ventilasjon på Ågotnes og VVT i Bildøybakken.

– Vi har god kompetanse på det vi driver med, og Kenneth (Helland i VVT) på sitt område. Vi vet hva han er god for. Nå kan han lene seg på oss som har litt tyngre administrasjon, og ikke drive aleine, sier daglig leder i FBT Ventilasjon, Endre Damm.

I syv måneder har de to bedriftene snakket sammen. Hver for seg har de kjempet i det samme markedet. Kjent på konkurransen. Kjent på små marginer. Sammen håper de å bygge en større og sterkere virksomhet, som forhåpentligvis også skal utvide.

– Begge firmaene har drevet litt med alle typer prosjekter. Nå ser vi nye muligheter i det å utvikle oss sammen, sier Kenneth Helland, daglig leder i Ventilasjon Varme Teknikk (VVT).

Målet med fusjonen er å:
  • Styrke organisasjonen
  • Heve kompetansen
  • Skape nytt fora for å diskutere faglig strategi
  • Styrke posisjonen i markedet
  • Forsterke kunnskapsnivået innen boligventilasjon, næring og service
  • Møte fremtiden styrket i et krevende og innovativt marked
  • Utvide kundekretsen
  • Øke handlekraften

– Endre har laget en flott forretningsmodell for det nye selskapet. Nå deler vi oss inn i avdelinger innenfor de ulike bygningskatogorier. Jobbe mer fokusert innforbi et smalere området av faget. Sammen tror vi det vil gi høyere kvalitet, effektivitet og lønnsomhet, forklarer Helland.

Skal komme kundene til gode

Han beskriver en rivende utvikling i markedet siden han startet opp i 2005. 15 år senere er det meste nytt og digitalt.

– Nå tegner vi digitalt og modellerer prosjektene helt ned på bolignivå. Dette har endret seg veldig på disse årene, sier han.

Dette er også noe av årsaken til at det kan være strategisk lurt å bli større. Kravene og forventningene til kundene er på helt annet nivå, enn for bare få år tilbake.

– Det er tøff konkurranse i markedet. Nå kan vi effektivisere og gjennomføre våre tjenester i en byggeprosess med høyere kvalitet, som skal komme kundene til gode, tror Helland.

Hva blir navnet?

Syv måneder har de brukt. Begge firmaene ville være sikre på at det de gjør er det rette. Nå er de klare for å gå sammen.

– Det har tatt litt tid. Vi har forsiktig tilnærmet oss hverandre over tid på en positiv måte. Nå er vi trygge på at dette er det rette tidspunktet å fusjonere, sier Endre Damm.

De trenger nye lokaler og de trenger nytt navn. Navn og ny profil får de hjelp av Reklamekollektivet til å finne. Sammen med de ansatte.

Taper stort på kø-kjøring

Noe av spenningen fremover blir om de klarer å finne egnet lokale på «riktig» side av broen. Noe som ikke frister rent økonomisk.

– Det er ingen tvil om at vi har en utfordring med broen. Nesten 80 prosent av prosjektene våre ligger på by-siden av broen. Det er mange timer i kø i løpet av et år, og vi taper store penger slik trafikken er nå, forteller Damm.

Akkurat nå FBT Ventilasjon holder til i Fjell Blikk-bygget i Kvarnatunvegen på Ågotnes, mens VVT ligger i Bildøybakken. Lokalene de ser etter må ha rundt 300 kvadratmeter kontorlokaler, og ca. 100 kvadratmeter lager. Gjerne med muligheter for å utvide.

Les også

Meny