Næringspolitikk

Vest Næringsråd er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

Vi skal være den viktigste pådriveren innen næringsutvikling i nye Øygarden kommune. Vi skal være næringslivets stemme og næringslivets samlende aktør.

Vest Næringsråd skal:
  • Være en tydelig stemme inn mot lokale og regionale myndigheter, og etablere nyttige samarbeidsflater inn mot FoU-miljøet i regionen.
  • Løfte frem medlemmenes saker
  • Jobbe for å sikre vekst og verdiskaping i regionen
  • Være den viktigste møteplassen for våre medlemmer

Høringsuttalelser

Mandag 16. april 2018

Vest Næringsråd mener

Samlokalisering blir viktigere enn noen gang

Les mer

Køsituasjonen hemmer næringslivet

Les mer

Mennesker

Rikard Toft Ledang
Daglig leder
T 452 80 869
Send epost

Anders Ekanger
Kommunikasjonsansvarlig
T 977 66 366
Send epost