Ny broløsning haster – bompenger uungåelig

edit today

– Nå haster det å bli enige om en broløsning, sier “veigeneral” Ole Johan Sagen. Året vi er inne i blir avgjørende for fremdriften når det gjelder ny vei til Sotra. Etter planen skal broen påbegynnes i 2017 og stå ferdig i 2021, men tidskjemaet ryker dersom politisk enighet lar vente på seg. – Uten at kommuneplanene er vedtatt før jul, rekker vi ikke å få Sotrasambandet med i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 – 2023. Da er det sannsynlig at de avsatte midlene på 400 millioner kroner blir fordelt på andre prosjekter, og at veien blir forsinket med fire år, sier Sagen. Han er daglig leder i Sambandet Sotra Øygarden Bergen AS.

Vedtok bompenger

Fjell formannskap gjorde denne uken et vedtak som viser bred enighet om at bompenger er uunngåelig. Formannskapet vedtok å utrede bompengefinansiering, men at det i tillegg skal gjøres utredninger av alternative finansieringsmåter. Kommunestyret skal ta stilling til formannskapet sitt vedtak neste torsdag. – Bompenger virker uunngåelig som delfinansiering av ny bro. I beste fall kan vi håpe på at staten bidrar med 30 prosent av kostnadene. Vi har tro på at det finnes alternative løsninger som kan redusere andelen av bompenger, og håper at utredningen vil vise dette, sier formannskapsrepresentant Lars Oskar Lie (FrP) til vnr.no. Fjell formannskap vedtok også at saken skal drøftes med nabokommunene i vår for å prøve å oppnå enighet. Ett av usikkerhetsmomentene er at Bergen ønsker å utvide kommunedelplanen til å omfatte også Storavatnet og Liavatnet, noe som vil forsinke ny bro til Sotra ytterligere. Vegvesenet har frarådet dette.

Kampsak for Næringsalliansen

Regionpakke Bergen blir en av Næringsalliansens viktigste kampsaker i år. Tirsdag informerte Sagen alliansen om Regionpakke Bergen, som inneholder en rekke enkelttiltak – deriblant Sotrasambandet. For Vest Næringsråd er ny vei førsteprioritet i den strategiske næringsplanen. – Sotra, Øygarden og Bergen Vest har et felles arbeidsmarked og det er stor trafikk begge veier. Det er i næringslivets interesse å få på plass ny vei så fort som overhodet mulig. Tempo, tempo, tempo – ingenting må forsinke fremdriften, sier Per Aarsand, nestleder i Næringsalliansen og leder for VNR. Næringsalliansen består, foruten Vest Næringsråd, av næringsforeninger fra Arna, Askøy, Austevoll, Bergen, Fusa, Kvam, Nordhordland, Osterøy, Samnanger, Stord og Vaksdal.

Les også

Meny