Nytt håp for snarlig broløsning

edit today

Bergen kommune satte kjepper i hjulene for ny vei til Sotra, da de i fjor bestemte at strekningen til Liavatnet skulle være en del av det planlagte Sotrasambandet. Prosessen ville blitt mer tidkrevende og sjansen for å få prosjektet med i Nasjonal Transportplan (NTP) i tide, ville vært mindre. Nå ser prosessen imidlertid lettere ut, etter gårsdagens vedtak i Byrådet. I følge ba.no står det i vedtaket at saken nå skal sendes ut på høring, og at man varsler oppstart av to ulike planer. Dette er i tråd med anbefalinger fra Statens Vegvesen. Dersom kommuneplanen for Fjell blir vedtatt før jul, klarer man å holde tidsskjemaet, og ny vei kan påbegynnes i 2017. Veien vil da stå ferdig i 2021. Det er bred enighet i Fjell kommunestyre om at bompenger er uunngåelig.

Les også

Meny