Nytt liv i ideen om bølgjekraft

edit today

Kraftmangel og høge straumprisar gjer at den gamle tanken om bølgekraftverk blir trekt fram igjen. European Energy Forum har rekna ut at bølgjekraft kan levere 10 prosent av Europas elektriske kraftproduksjon innan 2050, skriv NRK. To selskap prøvde ulike løysingar for å utnytta bølgekraft i Øygarden midt på 1980-talet. Men begge anlegga havarerte. No blir det bygd eit nytt pilotanlegg utanfor Florø.

Les også

Meny