Midt i "smørøyet": Owe Hagesæther, CEO NCE Subsea. Foto: Inger Elise J. Økland/vnr.no

Onsdag leverer han GCE-søknaden

edit today

Få med deg Hagesæther sin presentasjon på Maitreffet – meld deg på! Solen skinner over Ågotnes. Midt i klyngen av bedrifter som er verdensledende på sitt felt, sitter den nye NCE Subsea-sjefen. Owe Hagesæther startet i den nye jobben 1. mars. Om to dager leverer han søknaden som kan bringe subseaklyngen opp fra nasjonalt til globalt nivå. Åtte NCE-søkere fra ulike bransjer i landet kjemper om status som Global Center of Expertise, en satsing i regi av Innovasjon Norge.

Ut i verden

Kun et fåtall «modne» klynger med internasjonale ambisjoner vil bli valgt ut til en større nasjonal og internasjonal rolle – og dobbelt så mye statlig støtte. Det ventes en avklaring på hvilke klynger som vil få GCE-status i månedsskiftet juni-juli. – Det er den norske teknologien og kompetansen som gir oss et fortrinn i konkurransen med utlandet, og vi er allerede verdensledende innen subsea – det er få andre bransjer i landet som har dette fortrinnet. Derfor tror jeg at våre muligheter for GCE-status er gode, sier Hagesæther til vnr.no. Han ønsker å opprette et nytt, internasjonalt masterstudium innen undervannsteknologi, og har avtalt et møte med Høgskolen i Bergen under verdens største oljemesse i Houston neste uke for å drøfte mulighetene.

Florø, Haugesund og Stavanger

NCE Subsea har flere internasjonale avtaler enn noen av de 12 NCE-klyngene i landet. De siste årene har klyngeorganisasjonen, som teller 140 medlemmer, posisjonert seg mot økt internasjonalisering. Blant annet ved etablering av sin aller første «hub» i Florø – etter modell fra Ågotnes. – Til høsten vil vi etablere flere «huber» i Haugesund og Stavanger, sier han og legger til at NCE Subsea vil fortsette å jobbe mot de samme globale målene, uavhengig av GCE-status. «Hubene» skal hver for seg jobbe med utfordringer i de enkelte geografiske områdene, og koordineres fra Ågotnes.

Konkurransen med utlandet

Nedskjæringer, omstillinger og motgangstider: spådommene om olje- og offshorenæringen skremmer ikke Hagesæther. – Det er sunt med konkurranse. De store subsea-selskapene er avhengig av gode underleverandører for å styrke egen leveranseevne og konkurransekraft. De små bedriftene på sin side er ofte for små til å ha egne FoU-avdelinger, og de mangler gjerne nødvendig kompetanse innen forretningsutvikling og tilgang til internasjonale markeder. Ved å utnytte mulighetene i klyngesamarbeid kan de små bedriftene vokse langt raskere, og bedre lykkes på internasjonale markeder, mener han. Selv ble Hagesæther kjent med NCE Subsea da han jobbet i en av medlemsbedriftene; Sea Hawk Navigation, som administrerende direktør. Lyst til å vite mer om den nye NCE Subsea-sjefen? Få med deg Maitreffet til Vest Næringsråd 20. mai.  

Fakta

  • Den rød-grønne regjeringen planla oppstart av et nytt helhetlig klyngeprogram fra Innovasjon Norge i 2014. Dagens regjering ønsker å videreføre planene, og gi 1-4 klynger muligheten til GCE-status
  • NCE Subsea har vokst fra 35 til 140 medlemmer siden etableringen i 2006, og ble høsten 2013 tildelt Gold Label of Cluster Management Excellence, en sertifisering av europeiske klyngeorganisasjoner

Les også

Meny