Optimismen stiger

edit today

Bedriftene på Vestlandet har høye forventninger til de neste seks månedene. Faktisk er forventningene nå høyere enn de var før koronautbryddet, og over det historiske gjennomsnittet. Det skriver BT, som oppsummerer Vestlandsindeksen fra Sparebanken Vest. I årets andre Vestlandsindeks havnet fremtidsindeksen på 65,6 poeng, opp fra 55 i forrige kvartal. En indeks på over 50 betyr at bedriftene venter en positiv utvikling, skriver avisen.

Les også

Meny