Pers nyttårsønsker

edit today

– Stikkord for 2011 er bedre medlemsservice, sier Per C. Aarsand, leder for Vest Næringsråd. Det vil om kort tid bli gjennomført nettbaserte medlemsundersøkelser, for å kartlegge hva medlemmene synes om VNR, hva de savner og hva man ønsker at foreningen skal ha fokus på. – Vi vet allerede at noen av medlemmene ønsker seg mer fokus på HMS, og på energi og vindkraft. Jeg er veldig spent på resultatet av denne undersøkelsen, sier Aarsand.

Mer informasjon

Nettportalen skal styrkes med en mer nyhetsorientert oppdatering med jevnlige næringsnyheter og reportasjer fra medlemsmøter og medlemsbedrifter. I tillegg vil det bli sendt ut et månedelig nyhetsbrev til alle medlemmer. Arbeidet med kompetanseprogrammet ”En bedre bedrift” vil bli videreført, det samme vil arbeidet med prosjekter som ”Felles Ansvar”. Medlemstallet til VNR har blitt mer enn seksdoblet på ti år. Høydepunktene har stått i kø for de 400 medlemsbedriftene i året som har gått.

Store høydepunkter

– I 2010 var årets første høydepunkt Reiselivsmessen, da reiselivet i regionen for første gang var samlet under satsingen Kysteventyret, sier Aarsand. Han nevner videre oljemessen OTD, hvor 60 av 200 utstillere var VNR-medlemmer, og Sotrakonferansen som har høstet mange gode tilbakemeldinger. Medlemstreffene nådde sitt høydepunkt i oktober, med rekordmange deltakere på 140 personer. – Vi har en god og avslappet stemning på treffene, og jeg tør påstå at ingen andre foreninger har så trivelige medlemmer som oss, mener Aarsand. VNR-lederen har ett stort nyttårsønske for næringslivet i regionen, som han håper vil bli realisert i 2011. At det skal bli fortgang i arbeidet med Sotrasambandet. – Jeg ønsker at Monica Mæland og Eli Berland skal finne sammen, og at man snart blir enige om en felles løsning, sier Per C. Aarsand.

Les også

Meny