STOR KONTRAKT FOR ACOS: Bent-Inge Storheim, daglig leder i ACOS, og markedsdirektør Anne Gro Hellsten.

ACOS skal digitalisere Politiet

edit today
Avtalen har en verdi på cirka 68 millioner kroner og er blant de aller største tildelte kontraktene i dette markedet.

ACOS skal innføre dokumenthåndteringsløsningen ACOS WebSak i Politiet, som er den største anskaffelsen av et Noark 5-godkjent dokumenthåndteringssystem som er gjort i 2018. Denne anskaffelsen er en viktig del av Politiets digitaliseringsstrategi, hvor digital samhandling skal være førstevalget, både internt og eksternt, melder ACOS i en pressemelding.

Formålet er å sikre at Politiet har et saksbehandlings- og arkivsystem som støtter lovpålagte krav.

Totalt vil det være 12.500 brukere av systemet når det er satt i drift. Avtalen omfatter Politidirektoratet, Norges 12 politidistrikt, Kripos, Økokrim, Politiets utlendingsenhet og Utrykningspolitiet, og Politidirektoratets underliggende enheter som Politiets fellestjenester og Politiets IKT-tjenester.

− Dette er en av de aller største kontraktene vi har fått i vår historie. Vi er veldig stolte over å ha vunnet de største kontraktene som har vært i markedet de siste tre årene, med Oslo kommune, NAV og nå også Politiet, sier Bent-Inge Storheim, daglig leder i ACOS til Vest Næringsråd.

LES OGSÅ: ACOS leverer IT-løsninger til Danmark

ACOS vokser

Det er totalt 165 ansatte i ACOS og 135 av disse er på Straume. Denne avtalen med Politiet gjør at de kommer til å ansette enda flere.

− I fjor fikk vi 30 nye medarbeidere og vi har ansatt 20 nye i år. Vi kommer til å ansette flere – dette er et svært prosjekt og det skal leveres. Store mengder data skal konverteres over og hele Politiet skal opp og gå på en ny løsning. Vi skal bistå Politiet med support og oppfølging i mange år videre, forteller Storheim.

Anbudsprosessen med Politiet har pågått siden september 2017 og det har vært gjennomført en grundig prosess.  Avtalen har en varighet på 10 år og en verdi på cirka 68 millioner kroner.

Viktig jobb

Storheim forteller at kravene og forventningene til slike IT systemer er store.

− For at data ikke skal gå tapt, stilles det store krav til formatene. Det er laget en standard for å kunne bevare data til evig tid. Politiet må ha et system som oppfyller kravene, slik at offentlig data ikke skal gå tapt i en digital verden for bevaring i fremtiden. Dokumentene skal være tilgjengelig i et lesbart format, sier Storheim.

Digitaliseringen skjer raskt og det er mange formater som har forsvunnet opp gjennom årene.

Det nye systemet vil være en støtte for Politiet innenfor områdene saksbehandling, journalføring og arkivering. I tillegg blir den nye løsningen fra ACOS viktig for å realisere Politiet sin digitaliseringsstrategi for å nå mål som:

  • Digital samhandling er førstevalget internt og eksternt
  • Relevante opplysninger er lett tilgjengelige i oppgaveutførelsen
  • Prosesser er forenklet, standardisert og automatisert
Vil bistå politiet med rådgivning og faglig støtte

De siste årene har ACOS satset på sin nye 4. generasjons dokumenthåndteringsløsning, WebSak+, med mål om å levere den beste dokumenthåndteringsløsningen på markedet.

− Det er en tillitserklæring å bli valgt som leverandør når de viktige offentlige organisasjonene skal modernisere løsningene sine. Det at Politiet velger ACOS WebSak+ ser vi på som en bekreftelse på at våre produkter og organisasjon er ledende på denne type løsninger. Politiet vurderte ACOS som best på både leveranseevne og kvalitet, der kvalitet til slutt ble det utslagsgivende for valget, sier Storheim.

− Vi ser frem til å være en langsiktig og strategisk samarbeidspartner for Politiet i årene som kommer. I tillegg til å levere dokumenthåndteringsløsning til Politiet, vil vi også bistå som rådgiver og faglig støtte innenfor dette fagområdet, sier markedsdirektør Anne Gro Hellsten.

Markedsdirektøren mener kontrakten også vil gi store synergier for både eksisterende kunder og potensielle nye kunder.

– At enda en stor og viktig organisasjon velger WebSak+ vil komme alle våre kunder og fremtidige kunder til gode. Disse kontraktene bidrar til å styrke vårt dokumenthåndteringskonsept ytterlige og videreutvikle oss som fagspesialister. Vi vil fortsette å videreutvikle produktet i tråd med endringer i lovverk, samt nye teknologiske og funksjonelle krav som stilles til løsningen. ACOS ser frem til et tett samarbeid med Politiet de neste årene, sier Hellsten.

Les også

Meny