Ove Heradstveit. Foto: vnr.no

(P)sykefravær koster milliarder

edit today

Regnet i sykepenger, uførhet og tapte arbeidsår, koster depresjon det norske samfunnet mest. Folkehelseinstituttet har anslått at psykiske lidelser koster det norske samfunnet rundt 70 milliarder kroner årlig, og størsteparten av kostnadene er knyttet til depresjon. – Tidlig behandling kan hindre at en depresjon utvikler seg. Dessverre er det kun 1 av 3 med betydelig psykiske helseplager som søker hjelp, og ofte stopper hjelpen hos fastlegen. Mange leger forteller at de har liten oversikt over hvilke hjelpetilbud som finnes, forteller Ove Heradstveit, gründeren av hjelptilhjelp.no. Han er psykolog, bor på Knappskog og jobber til daglig i PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) i Øygarden kommune.

Hjelp til selvhjelp

På hjelptilhjelp.no kan man finne info om ulike kurs- og hjelpetilbud i hele landet. Nettsiden ble lansert 1. mars i fjor, og fikk støtte fra Sparebanken Vest – VNR-fondet. I dag er 400 brukere innom daglig. Facebook brukes aktivt i markedsføringen. – Jeg brenner veldig for dette og ønsker at hjelptilhjelp.no kan bidra til at flere får den hjelpen de trenger. Det er dokumentert at kurs i depresjonsmestring, såkalte KID-kurs, er effektive som behandlingstiltak. På hjelptilhjelp.no er det registrert mer enn 100 slike kurs, forteller Heradstveit. Det er gratis å registrere kurs og hjelpetilbud i databasen. Lettere psykiske lidelser starter ofte i ung alder og fører ofte til langt sykefravær, gjentatte sykdomsperioder og kanskje uførhet. Forebygging og behandling er derfor et samfunnsøkonomisk godt tiltak.

Flere (p)sykmeldes

Siden 2000 har legemeldt sykefravær knyttet til psykiske lidelser økt med 20 prosent, viser tall fra NAV. Grunnen er ikke nødvendigvis at vi har det så mye verre enn før. – Det har blitt mer åpenhet rundt temaet. Samtidig stilles det større krav i arbeidslivet til hvordan man fungerer sosialt, og sosiale settinger kan være vanskelig for noen. Vi er også blitt mer tilgjengelige på mobil og e-post, noe som bidrar til økt stress. Stress og følelse av at man mister kontrollen fører ofte til depresjon, sier Heradstveit. Fleksible arbeidstidsordninger blir mer og mer vanlig og økt frihet for arbeidstakere kan dempe stress, mener psykologen. – Graderte sykmeldinger har vist seg å være positivt for mennesker som sliter med psykiske lidelser, sier han.

Trenger kapital til videreutvikling

– Det ligger mye tidkrevende jobb bak hjelptilhjelp.no, men det er på vei til å bli lønnsomt og jeg ser et stort potensial for å videreutvikle siden, sier Heradstveit og legger til: – Det er store inntjeningsmuligheter i annonsering, men tid er en utfordring. Derfor leter jeg etter investorer som kan bidra med nok kapital til at jeg kan satse for fullt.      

Les også

Meny