Foto: Laila L. Lossius.

Regionen taper kampen om masterstudentene

edit today

Når kun to av 19 subseastudenter ved det nyopprettede masterstudiet på NTNU har valgt å skrive masteroppgave fra regionen Sotra og Øygarden, er det et tegn på at bedriftene er for lite offensive. Det mener senioringeniør Trond Østerås. – Bedriftene i Trondheim og landet ellers er mer synlige og det er derfor lettere å velge oppgaver her. Bedriftene er flinkere til å informere underveis i studiet om hvilke prosjekter som kan være aktuelle å koble studentene opp mot. Samtidig har andre bedrifter kanskje et større fokus på forskning og utvikling, enn bedriftene i deres region, mener Østerås. Det kommer frem i nyhetsbrevet til Gode Sirklar. I fjor høst startet 19 ingeniørstudenter, blant annet fra HiB og ingeniørutdanningen på Straume, på det nyopprettede masterstudiet innen subsea i Trondheim. Gode Sirklar hadde et tett samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB) for å utvikle dette studiet. Ambisjonen var at alle studentene skal fullføre studiet med oppgaver i bedrifter i vår region i 2013, som et ledd i arbeidet med å sikre tilgangen på kompetanse for bedriftene. Dekan Halvor Austenå ved HiB mener problemet er at altfor få studenter velger en fagretning som tilsier at de vil komme tilbake til regionen. Han mener at bedriftene må komme sterkere på banen for å få til dette. – Vi jobber med å få på plass en egen masterutdanning i Bergen, men vi trenger flere fagfolk som jobber med forskning og utdanning for å få til det, uttaler Austenå i nyhetsbrevet til Gode Sirklar. Les også: Ingeniørstudiet på Straume mest pop i landet

Les også

Meny