GCE-støtten glapp

edit today

De to klyngene som er utpekt til status som Global Centre of Expertise, er NCE NODE og NCE Maritime. Disse vil få finansiell og faglig støtte til gjennomføring av flerårige klyngeutviklingsprosjekter i inntil 10 år.

NCE Subsea på Ågotnes var en av kandidatene for en større og mer internasjonal rolle i Regjeringens satsing. Åtte NCE-søkere fra ulike bransjer i landet har deltatt i kampen om GCE-statusen, som er et klyngeutviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Programmet er en videreføring av satsingen på National Centres of Expertise.

På Maitreffet til Vest Næringsråd uttalte stortingsrepresentant Ove Trellevik i næringskomiteen på Stortinget at han vurderte NCE Subsea sine sjanser for GCE-status som svært gode.

Fortsetter uten støtten

NCE Subsea skriver i en pressemelding i dag at klyngeorganisasjonen vil jobbe målrettet mot de samme globale målene, uavhengig av GCE-statusen.

– Vi har en ambisiøs langsiktig strategi for utviklingen av subsea-klyngen, som vi vil fortsette å jobbe mot, sier CEO Owe Hagesæther.

– Å oppnå status som Global Centre of Expertise Subsea ville naturligvis vært en stor fordel for utviklingen av dagens klynge, og også for utviklingen av den norske subsea-industrien. Jeg er sikker på at vi vil få en ny sjanse til å oppnå GCE-status ved en senere anledning, legger han til.

Sikrer Norges posisjon

Formålet med GCE-satsingen er økt verdiskaping og forsterket attraktivitet og posisjon innenfor globale verdikjeder, gjennom strategiske samarbeidsprosjekter mellom klyngens partnere og med eksterne partnere.

Programmet ble lansert av den rødgrønne-regjeringen, og videreføres av dagens regjering.

NCE NODE – Norwegian Offshore and Drilling Engineering er en næringsklynge med 61 bedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet. Bedriftene i NODE leverer alt fra komplette plattformløsninger til høyteknologisk utstyr for bruk om bord i plattformer og skip. Kundene er riggeiere, oljeselskaper og rederier nasjonalt og internasjonalt.

NCE Maritime på Møre har en global lederposisjon innenfor utvikling og produksjon av avanserte spesialfartøy til offshoreindustrien. Klyngen består av 220 bedrifter som omsetter for 55 milliarder kroner i året og har 22.500 ansatte. Den maritime klyngen var den første klyngen som fikk status som Norwegian Centre of Expertise i 2006.

Les også

Meny