SOTRA INDUSTRIAL GROUP: Frank Karlsen (Karlsen & Sønn) og Asbjørn Grini (Bergen Group Services)

Samarbeid gir muligheter og økt kapasitet i regionen

edit today

SIG er et markedssamarbeid mellom 12 etablerte industribedrifter på Sotra, som er en del av VNR verkstedsgruppen.

I juni i fjor takket følgende 12 bedrifter ja til å samarbeide:

 • Karlsen og Sønn
 • HyCom
 • LieOverflate
 • Solid Vedlikehold
 • Mento Services
 • Ågotnes Sveis
 • TESS Vest
 • SOCON
 • BRIAS
 • PSW – Power and Automation
 • Bergen Group Services
 • SSP

− Det er fortsatt plass til flere aktører i SIG. For at dette samarbeidet skal lykkes, er aktiv deltakelse, initiativ og engasjement en forutsetning. Vi må ut og presentere oss, hvis ikke vet ingen om oss, forteller Asbjørn Grini, som er leder for Sotra Industrial Group og leder for Bergen Group Services’ anlegg på Straume.

LES OGSÅ: Sotra Industrial Group sammen på OTD-messen

Hvordan gjøre hverandre mer konkurransedyktig

Selv om flere av SIG-bedriftene leverer de samme produktene og tjenestene, er det faktisk en fordel, ifølge Asbjørn Grini.

− For eksempel har SOCON og Bergen Group Services de samme sertifiseringene og de samme strenge kravene til leveransen. Vi kan samarbeide raskt fordi vi er på samme nivå og forstår hva som kreves. Her er det en stor fordel å være lik, påpeker Grini:

− Karlsen & Sønn har samme kompetansen, og driver med tilvirkning og bearbeiding av metaller. De komplementerer arbeidet som for eksempel SOCON og Bergen Group Services gjør.

Han mener det er viktig at SIG-bedriftene tar aktivt kontakt med hverandre når de får interessante henvendelser, som gjør at de kan spille på lag.

−  Det hender at Bergen Group Services, Karlsen & Sønn og SOCON får henvendelser som hvert enkelt selskap ikke har kapasitet til ta alene fordi prosjektet er for stort eller har kort leveringstid. Men nå som vi har et samarbeidsmiljø som SIG er det lettere å få til større oppdrag, sier Grini til VNR.

− Sammen fremstår vi som en gruppe som kan tilby fleksibel kapasitet, og stå sammen i prosjekter der vi kan supplere hverandre når det gjelder kapasitet, kvalitet og kunnskap, sier Frank Karlsen, daglig leder i Karlsen & Sønn og leder av VNR Verkstedsgruppen.

LES OGSÅ: Nå er markedsprosjektet i gang

Har fått oppdrag sammen

Bergen Group Services og Karlsen og Sønn har allerede hatt noen oppdrag sammen, som følge av SIG-gruppen.

− SIG ønsker å videreutvikle leverandørindustrien til også å gjelde leveranser utenfor kommunegrensene. Vi har allerede gitt noen tilbud sammen, men den dagen vi vinner større tilbud er det nok flere bedrifter som vil få øynene opp for samarbeidet. Dette er begynnelsen på noe større, men det tar tid å opparbeide tillit, forteller Grini.

Karlsen & Sønn har samarbeidet med Mento når de trengte hjelp til å få gjennomført prosjekter.

− Vi har også levert utstyrspakker til TESS, hvor vi har bygget arbeidsskap til Johan Sverdrup-feltet, forteller Frank Karlsen.

SOTRA INDUSTRI GRUPPE: Torbjørn Lie fra LieOverflate og Marianne Stople Larsen Fra Solid Vedlikehold. Foto: Øyvind Risnes.

SOTRA INDUSTRI GRUPPE: Torbjørn Lie fra LieOverflate og Marianne Stople Larsen Fra Solid Vedlikehold. Foto: Øyvind Risnes.

Samarbeid er nøkkelen

Hovedmålet til SIG er å øke oppdragsmengden for leverandørbedrifter på Sotra, og videreutvikle samarbeidet med industrien utenfor kommunegrensen. Dagens marked er knallhardt og omstilling er nødvendig for at selskap skal overleve.

− Får vi til gode samarbeid med konkurrerende- og komplementære selskaper, ligger det muligheter i å få større jobber som selskapene ikke ville hatt kapasitet til å påta seg alene, forklarer Grini.

− Hvis vi kan dra veksler på de individuelle kvalitetene som bedriftene har, kan vi stå sammen om felles oppdrag. Det er viktig i den situasjonen som vi er i nå, hvor det er for dyrt å ha reservekapasitet, sier Karlsen.

Grini mener det er viktig  at de større selskapene (kjøpere av tjenestene/produktene) i våre kommuner er positive til å satse på de nye grupperingene innen SIG.

− At vi snakker sammen gjør at vi utvider kundemassen vår langt utover kommunen. Samarbeid er nøkkelen til å få større oppdrag, og tillit står sentralt, sier Grini.

Les også

Meny