DIGG LÆRING: På Energimessen i mars viste 5. klasse ved Knappskog skule hva de hadde lært ved hjelp av digital undervisning. Her fikk varaordfører Tom Georg Indrevik lære siste nytt innen koding.

Samarbeid mellom skolen og næringslivet virker

edit today

Skole + næringslivet = Sant. Det viser en fersk evaluering av prosjektet «Digg læring».

Det var i august 2015 at 5. klasse og innføringsklassen på Knappskog skule begynte å bruke nettbrett som pedagogisk verktøy i all undervisning. I november ble skolen også tildelt 50 000 kroner av SPV/VNR-fondet.

Nå kan skolen slå fast at det nytenkende prosjektet har resultert i mer motiverte og lærevillige elever.

− Tilbakemeldingene fra foreldrene har vært svært positive når det gjelder elevenes motivasjon og læringsutbytte. 95 prosent av foreldrene mener at elevene har fått bedre motivasjon for skolearbeidet enn tidligere. Over 70 prosent mener elevene i stor grad har bedre motivasjon enn tidligere. De aller fleste foreldrene mener at elevene har god fremgang i de fleste fagene, opplyser Odd Erik Kjeldstad, rektor ved Knappskog skule, til Vest Næringsråd:

− Det viser at digital satsing og at samarbeid mellom skole og næringsliv virkelig virker!

God fremgang i de fleste fag

Knappskog skule har målt læringsresultatene i kartleggeren, et verktøy som måler læringsresultat ut fra en før-test og en etter-test. Før-testen ble gjennomført før prosjektet startet og etter-testen ble nylig gjennomført.

Kartleggeren måler læringsresultat i basisfagene matematikk, norsk og engelsk.

− Resultatene er gode og viser fremgang på de fleste områdene. Vi mener de gode resultatene er et resultat av helheten og ikke bare det at elevene har digitale verktøy. Det er pedagogikken som blir brukt sammen med de unike mulighetene de digitale verktøyene gir i opplæringen, som gir resultater, påpeker rektoren.

DIGG REKTOR: I forbindelse med Energimessen fikk rektor ved Knappskog skule, Odd Erik Kjedstad, en spesiallaget t-skjorte for anledningen.

DIGG REKTOR: I forbindelse med Energimessen fikk rektor ved Knappskog skule, Odd Erik Kjeldstad, en spesiallaget t-skjorte for anledningen.

Ruste elevene til å møte næringslivet

− Hva handler prosjektet «Digg læring» om? 

− Det handler om å ruste elevene til å møte fremtiden og gi dem de ferdighetene de trenger for å lykkes i arbeidslivet. Om ti år skal de ut i arbeidslivet, og da vil denne kompetansen være viktig, forteller Kjeldstad.

Ved å satse på å digital kompetanse lærer elevene å tenke kritisk og søke informasjon på egen hånd. Det handler om å lære elevene å lære selv, og da blir de mer selvregulerte og kan håndtere kunnskapen til nytte for seg selv og andre.

− Elevene lærer hvor de skal hente informasjon fra og at de skal være kritisk til sine kilder. Det er mye viktigere enn å pugge, påpeker rektoren.

Flinkere i matte med dataspill

− Vi kaller det for adaptiv læring. Det treffer elevene der de er, sier Kjeldstad og sammenligner det med et dataspill:

− Du går videre når du har klart forrige nivå. På denne måten får alle kunnskap tilrettelagt for sitt læringsnivå.

Matteundervisningen har vært spesielt vellykket i dette prosjektet.

− Vi bruker «Minecraft», et dataspill som motiverer og virkelig treffer elevene. De synes dette er matte på en gøy måte, forklarer Kjeldstad.

God støtte fra næringslivet

Å plutselig endre pedagogikken har vært både krevende og gøy, innrømmer rektoren. Han roser næringslivet for all støtten de har fått.

− Næringslivet har vært med i hele prosessen og støttet skolen med involvering og økonomi. Det er veldig viktig at bedrifter tar samfunnsansvar, for det er tross alt disse elevene vi skal leve av seinere, sier Kjeldstad.

Forrige uke var 5. trinn på Knappskog skule på besøk hos ACOS på Straume.

− Den måten som ACOS har tatt imot oss har vært helt fantastisk. ACOS ser nytteverdien i å skape interesse for programmering i skolen og kan relaterer det de gjør til elevene. På denne måten skapes det en synergieffekt som gir gode resultater, roser rektoren.

I videoklippet under kan du se hvordan skole og næringslivssamarbeidet fungerer i praksis:

Les også

Meny