Samfunnsansvar også i vanskelige tider?

edit today

– Forsvinner samfunnsansvaret sammen med de manglende ordrene? spør Yvonne Torgersen Hetlevik i Sotrabloggen.

Sotrabloggen er en næringsblogg for regionen vest for Bergen. Innleggene er personlige. Våre gjestebloggere får her mulighet til å fritt ytre seg om små og store temaer som de mener berører næringslivet. Denne gangen er det Yvonne Torgersen Hetlevik, administrerende direktør i Magnus M. Thunestvedt AS, som skriver.

Av og til hører jeg på foredrag der store og små selskaper i vår region snakker om samfunnsansvar. Det er veldig positivt at et selskap har et bevisst forhold til deres ansvar for sitt lokalsamfunn, samt samfunnet for øvrig. Dette mener jeg er knyttet opp mot bedriftens etiske retningslinjer. Man ønsker å være en bedrift med integritet, rettferdighet og med stolthet i det man gjør.

Når bedriftsledere prater om dette området, så forventer man at de ivaretar fornuftige aktiviteter som å være en lærlingbedrift og en IA-bedrift, at man har et godt forhold til fagforening og sine ansatte, samarbeider godt med NAV, ansetter praksiskandidater og foretar andre gode aktiviteter for lokalsamfunnet.

Vi som er bedriftsledere trives godt med å identifisere oss med en bedrift som har gode etiske retningslinjer og som bidrar til lokalsamfunnet, men hva skjer den dagen tidene blir vanskeligere? Ordrene stopper å komme, økonomien i selskapet nærmer seg røde tall og man må gå til det triste skrittet å permittere og kanskje si opp på grunn av lav ordrereserve.

Forsvinner samfunnsansvaret sammen med de manglende ordrene?

Dette er ikke enkelt.

Nedskjæringer, permitteringer og oppsigelser skjer i tråd med de rammevilkårene som vi har på det gjeldende tidspunktet. Vi arbeider knallhardt for å sikre bedriften videre drift; fokus på salg, kostnadsreduksjoner og effektivitet i alle ledd. Hvordan kan vi da ta oss tid og ikke minst ta oss råd til nye lærlinger, å ta inn en ny praksiskandidater, hjelpe en som ikke stod på fagprøven og/eller støtte basaren på ungdomshuset?

Det viser seg at lærlingene, de som ikke er så skoleflinke og de som har vært lenge hjemme på grunn av sykdom eller har andre utfordringer, er her fremdeles, uavhengig av høy eller lav oljepris.

Det at vi ikke klarer å bidra tilsvarende med aktiviteter, ansettelser og sponsing gir store negative ringvirkninger for hele vårt lokalsamfunn, de svakeste blir rammet hardest.

Vi som bedriftsledere må våge å sikre at alt det gode arbeidet som er gjort de siste årene ikke forvitrer vekk like fort som ordrereserven, men at vi sikrer langsiktighet i dette arbeidet.

Jeg håper at vi klarer å se at aktiviteter innen dette spennende området, gir våre bedrifter en vesentlig verdi både i gode tider og i dårligere tider.

Yvonne Torgersen Hetlevik

Adm. direktør

Magnus M. Thunestvedt AS

Les også

Meny