– Samhandling er mangelvare i industrien

edit today

– Samhandling og felles forståelse er mangelvare i industrien. Faktisk er dette et stort hinder for å bli mer kostnadseffektive og konkurransedyktige, skriver Torbjørn Lie.

Sotrabloggen er en næringsblogg for regionen vest for Bergen. Innleggene er personlige. Våre gjestebloggere får her mulighet til å fritt ytre seg om små og store temaer som de mener berører næringslivet. Denne gangen er det Torbjørn Lie, gründer av Lie Overflate, som skriver.

Kampen mot korrosjon er en kontinuerlig utfordring. Når vi hører om gasslekkasjer og konstruksjoner som løsner, som følge av manglende vedlikehold, er IKKE tiden inne for å redusere forebyggende vedlikehold!

Vi preges dessverre av at kostnadene for vedlikehold i oljebransjen oppleves som for høye, samtidig som vi møter tunge byråkratiske prosesser og individuelt tilpassede spesifikasjoner som få forstår. Kvalifiseringer, kompleks dokumentasjon, byråkrati og manglende evne eller vilje til å ta beslutninger dreier utøvende fagfolks fokus fra problemløsning mot prosessorientering. Vi har mange eksempler på leveranser som koster mange ganger mer enn nødvendig, fordi det innføres tilleggskrav som ikke nødvendigvis gir hverken bedre produkt eller lengre holdbarhet.

I min bransje er jeg vitne til at man stadig gjør de samme feilene som ble gjort for 30 år siden, lærekurven er horisontal: overskridelser, forsinkelser, feil og mangler kommer på løpende bånd. Det så nok billig ut på papiret når bestillingene ble plassert. I praksis ble det mye dyrere enn man tenkte seg. Vi i overflatebehandlings- og korrosjonsbransjen kommer inn etter at beslutningene er tatt, og kan dermed i mindre grad enn ønsket, påvirke utfallet.

Samhandling og felles forståelse er mangelvare i industrien. Faktisk er dette et stort hinder for å bli mer kostnadseffektive og konkurransedyktige. Vår bransje bruker store ressurser på forskning og utvikling for å utvikle teknologi, bedre løsninger og systemer. Nye metoder kommer stadig på banen, og vi blir mer miljøvennlige og effektive. Med samarbeid blir vi faktisk en del av løsningen, og ikke en del av problemet. Samhandling og kunnskap styrker hele verdikjeden.

For å få dette til har vi funnet ut at årlige fagseminarer med konkrete workshops er et godt virkemiddel. Årets fagseminar handlet om felles utfordringer for offshoreindustrien i dagens marked, samt forenkling og samhandling. Vi etterlyste også ideer for å oppnå kostnadskutt uten kvalitetsforringelse. Ved å snakke sammen og utveksle erfaringer bygger vi tillit og lærer å stole på hverandre. Sammen kan vi påvirke selskaper til å standardisere og samarbeide om felles krav og prosess. Dette vil fjerne en hel del ikke-verdiskapende og bortkastede aktiviteter.

Varige forbedringer og endringer er ikke en sak for hvert enkelt selskap, men for hele industrien. Vi er alle avhengig av hverandre og må derfor kommunisere på en konstruktiv måte.

Torbjørn Lie
Gründer

Les også

Meny