Samler kompetansen og styrker posisjonen

edit today
To år etter oppstarten selger gründerne av Remote Inspection majoriteten av aksjene til W. Giertsen.

– W. Giertsen gir oss økonomisk kraft og et større miljø vi kan trekke på. Med solid eier som W. Giertsen med på laget skal vi sammen bygge opp en industripark basert på fjernstyrt utstyr inn mot VA bransjen. Vi ser også på muligheter innen andre bransjer, sier daglig leder Sindre Lie.

Sammen med Alexander Dale startet han Remote Inspection i 2019, og etablerte seg i Gründerparken Vest på Straume. Det siste året har de holdt til i Gründerparken Vest avdeling Ågotnes. I løpet av denne tiden har de bygget opp en sterk posisjon i markedet for dokumentert inspeksjon og rengjøring av drikkevannsbasseng.

Selger 60 prosent

For å vokse videre inviterte de inn tradisjonsrike W. Giertsen (WG) som ny hovedeier i selskapet.

W. Giertsen skyter inn kapital og får en eierpost på 60 prosent.

WG er morselskapet til W. Giertsen Tunnel (WGT) som har lang erfaring innen vann- og frostsikring i bergrom og fjellhaller. WGT har levert klimastabiliserende Giertsen-duk til mange kommunale renseanlegg. WG datterselskap W. Giertsen Vannteknologi har utviklet verdens første fjernstyrte robot som rengjør utilgjengelige drikkevannstunneler.

Vil utvide tilbudet

– Vi er imponert over hva Remote Inspection har fått til. På kort tid har de inspisert og rengjort langt over 10000 m2 med drikkevannsbasseng fordelt på flere kommuner. Sammen med vår TROV kan vi nå inspisere og rengjøre drikkevannsbasseng i alle størrelser. Våre felles kunder ønsker at vi skal utvide vårt tjenestetilbud. Ved å samle vår kompetanse og skyte inn mer kapital ser vi mange muligheter innen VA-bransjen, uttaler Frank Mohn, administrerende direktør i W. Giertsen.

Remote Inspection og W. Giertsen Vannteknologi utfyller hverandre og vil nå kunne rengjøre drikkevannsmagasin i alle størrelser – rentvannsbasseng i VBA, høydebasseng, overføringstunneler og tunnelbasseng.

De to selskapene vil samarbeide om utvikling og drift.

Remote Inspection drives videre som et selvstendig selskap med Sindre Lie som daglig leder, og Alexander Dale som operativ leder.

Remote Inspection var en av vinnerne av Stormfondet 2020, med prosjektet «Clean Walls», en helt ny måte å rengjøre vegger i drikkevannsbasseng. Filmen de mottok som en del av prisen kan du se her:

Les også

keyboard_arrow_up