– Sammen kan dere kapre flere store jobber

edit today

Det startet som et Gode Sirklar-prosjekt. I går var bedriftene i Verkstedsgruppen VNR (tidligere Kompetanseforum Vest) for første gang samlet under VNR-paraplyen. Les også: Flere nettverk under VNR-paraplyen Les også: Vil ha lederne på skolebenken Nettverket er rettet mot bedrifter innenfor teknisk og mekanisk industri. Samarbeid står sentralt – til tross for at medlemmene er konkurrenter. – Gode Sirklar avdekket et behov blant bedriftene for et slikt nettverk. Vi ønsker å danne en god plattform for SMB-bedriftene (små og mellomstore bedrifter), og siden få med de store, tunge aktørene, sier Trond Wisnes Nilsen i Sotra Contracting, leder for Verkstedsgruppen VNR. Formålet er å skape en arena for utvikling, kompetanseheving og ikke minst kapasitetsutveksling. – I stedet for at vi taper en jobb til en bedrift på andre siden av broen, eller at jobben forsvinner ut av bergensregionen, kan vi ta på oss et oppdrag i fellesskap og samarbeide om å utføre jobben, sier Wisnes Nilsen.

Vinn-vinn for alle

Prosjektdirektør Ronny Haufe på CCB likte det han fikk høre på Industrikafeen i går, og mener at bedriftene sammen vil sikre seg flere store jobber enn de vil kunne klare enkeltvis. Han tror også at andre aktører i større grad vil få øynene opp for den lokale leverandørindustrien, når de sammen kan vise større styrke. – CCB ønsker fortrinnsvis å bruke lokale, regionale eller nasjonale leverandører – i den rekkefølgen. Vi er stolte over at hele 90 prosent av oppdragene for CCB i dag faktisk går til lokal leverandørindustri. Det jeg fikk høre gir meg trygghet på at bedriftene her i området vil ha den kapasiteten og kompetansen som trengs for å kunne ta på seg større oppdrag, sier Haufe til vnr.no.

Kamp om fagarbeiderne

Behovet for fagarbeidere og ingeniører kom opp som tema på Industrikafeen. Dette emnet vil bli diskutert på neste Industrikafe den 26. april. Bemanningsplanlegging, strategisk personalledelse og rekruttering er stikkord for programmet.

Les også

Meny