Oversiktsfoto over Skaganeset 2012. Foto: Scanpix

Satser internasjonalt på «det blå gullet»

edit today

Det startet med etableringen av Sotra Marine Industrinettverk (SMI), og formålet var å skape en marin klynge – etter subseamodellen på Ågotnes. Nå går aktørene for gull – blått gull. Partene mener at mulighetene for å ta en nasjonal og internasjonalt ledende posisjon innen «blå teknologi» og utvikling av fôringredienser for havbruk absolutt er tilstede. Det kom frem på et møte i vår, der aktuelle aktører fra næringslivet og FOU-miljøene (forskning og utvikling) var samlet for å få presentert planene om storsatsingen. Planene vakte stor interesse og ønske om å bidra til realisering av blant annet en inkubator og et pilottestanlegg, ifølge prosjektleder Ove R. Hjelmervik i Gode Sirklar. Han har drevet frem prosjektet for Gode Sirklar.

Ringvirkninger for hele Vestlandet

– Deltakerne var enige om at etablering av en marin biopark på Skaganeset vil skape ringvirkninger i hele vestlandsregionen, sier Hjelmervik i et nyhetsbrev fra Gode Sirklar. Det er allerede et etablert miljø på Skaganeset, av bedrifter som følger fisken fra sjøen til matfatet, noe som gjør Skaganeset til et ideellt sted for en marin biopark. Business Region Bergen (BRB) har nylig overtatt ansvaret for prosjektet, og skal arbeide for å realisere planene. Det arbeides med å få Skaganeset marine biopark inn i en stortingsmelding fra Fiskeri- og kystdepartementet. Les også: Kan bli Årets Bedrift – se de nominerte Biomega AS er på mange måter lokomotivet i storsatsingen. Under arbeidet med den nye fabrikken, som åpnet i mars i år, lanserte Marine Bioproducts (Biomegas morselskap) en ide om et bioteknisk forskningssenter. Ideen ble svært godt mottatt av blant andre Innovasjon Norge. Planene for en marin biopark på Skaganeset er en videreføring av denne ideen.

I Norgesklassen

– Norge skal være en verdensledende sjømatnasjon, og det som skjer på Skaganeset er et viktig bidrag, sa fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, da hun åpnet det som nå er Norges største fabrikk for foredling av restråstoffer fra laks. Les også: Dobler produksjonen med ny fabrikk SMI ble etablert i 2009 og har i dag 20 medlemsbedrifter, fra fiskeri og oppdrett til restaurant og kafé-drift. Gode Sirklar har vært en pådriver for å utvikle nettverket, og målet er at SMI skal etableres som en bransjegruppe i Vest Næringsråd, under navnet Sjømatgruppen. [nggallery id=26]

Les også

Meny