− CCB vil bidra til reduserte klimautslipp

edit today
ZEG Power og CCB skal samarbeide om å finne ut hvilke felles muligheter de har til hydrogenproduksjon av norsk gass i Naturgassparken ved Kollsnes.

Det opplyser de to selskapene i en felles pressemelding.

ZEG Power er et norsk selskap som har som formål å tilby verden et rent alternativ for energiproduksjon. De leverer teknologi og utstyr for produksjon av ren hydrogen og elektrisitet fra hydrokarbongasser. Nå vil de utrede mulighetene for å satse på ren hydrogenproduksjon med karbonfangst på Kollsnes.

− Samarbeidet med CCB vil gjøre det mulig å ta ut det virkelige potensialet i ZEG-teknologien. Vi ser på dette som en «fast track» til fullskala ZEG-H2 anlegg, som i kombinasjon med karbonlagring vil muliggjøre utnyttelse av naturgass på en ren måte. Dette vil føre til betydelig CO2-reduksjon, et klimatiltak som virkelig monner, sier sjef i ZEG Power, Kathrine K. Ryengen.

Strategisk samarbeid

ZEG-H2 er en norskutviklet teknologi som stammer fra Institutt for energiteknikk (IFE), som muliggjør kompakt, kostnadseffektiv reformering av karbonholdig gass til hydrogen med integrert CO2-fangst. Samarbeidet med CCB om en etablering på Kollsnes er av spesiell strategisk karakter, fordi Norges CO2-deponi skal etableres nettopp på CCB Kollsnes.

CO2 som fanges som en integrert del av H2-produksjonen fra et ZEG-H2 anlegg vil slik kunne lagres på effektiv vis. Det vil være et syvmilssteg for kostnadseffektiv, storskala produksjon av rent hydrogen.

CCB ønsker å bidra samfunnsmessig

− Vi er glade for å sette i gang dette spennende prosjektet med ZEG Power. Vi ser tydelige synergier mellom utrullingen av ZEG-H2 anlegg og den pågående planen som har som mål å etablere storskala karbonlagring på CCB Kollsnes: CCS-prosjektet Northern Lights, sier sjef i CCB, Øyvind A Langedal.

− Konverteringen av naturgass til rent hydrogen er en betydelig industriell mulighet. Som selskap ser vi for oss ytterligere deltagelse og etableringer der vi sikrer en helhetlig verdikjede rundt hydrogenproduksjon og karbonfangst, mottak, lagring samt returhåndtering ved slik produksjon. Dette er også i samsvar med CCBs strategi for å bidra til å redusere klimautslipp. CCB som selskap og med sine ressurser jobber aktivt for å tilrettelegge for slike tiltak og etableringer. Selskapets historie og interesse i å bidra også samfunnsmessig er viktig i slik sammenheng, avslutter Langedal.

De to selskapene har signert en intensjonsavtale om prosjektet.

Les også

keyboard_arrow_up