Dette mener Paus om kommunesammenslåing

edit today

– Vi er så steinrike i dette landet at vi må da kunne beholde de små enhetene, sa artisten Ole Paus og poengterte det med å synge «Mitt lille land».

Forsker Roger Buch ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole viste til resultater som peker i retning av at den danske kommunereformen ikke har gitt de resultatene den var ment å gi. Han slaktet det han kalte for «stordriftens fascinasjon» ved å vise til en undersøkelse som avdekket at det hadde blitt mer administrasjon med storkommuner.

Videre snakket han om undersøkelser som konkluderte med at elevene ikke oppnådde bedre skole-resultater på store skoler enn på små skoler.

Stordrift, oppskrytt?

Historiker Hans K. Mjelva, kommentator i Bergens Tidende, fulgte opp med sin skepsis ved å påpeke at hver fjerde time i Nav går med til administrasjon og rapportering. Han konkluderte med at det er vanskeligere å hente stordriftsfordeler enn man skulle tro.

– Det er grenser for hvor mange elever hver lærer kan håndtere og hvor fort sykepleierne kan springe mellom alle pasientene, påpekte han.

Men er smått nødvendigvis bedre enn stort?

– Kommunesammenslåing bør tuftes på kunnskap, ikke på tro og synsing, sa han.

Næringslivet vil ha stor-kommuner

Øyvind Midtbø Berge ved Senter for nyskaping, Høgskolen i Bergen, viste derimot til at det i næringssammenheng helt klart har sine fordeler å tenke stort. Forskning viser for eksempel at bedrifter som får til internasjonalt samarbeid, har større grad av innovasjon og utvikling.

GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster fulgte opp med å presentere sine visjonære tanker om samarbeid og utvikling.

Marit Warnche, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, viste til storbyundersøkelsene som avdekket at hele 94 prosent av næringslivet ønsker større kommuner, fordi de opplever at kommunegrensene er til hinder for næringsutviklingen.

– Avleggs kommunestruktur

I paneldebatten møtte Helge Andre Njåstad (FrP) sterk motstand fra Helga Pedersen (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp).

– Denne regionen har jo virkelig klart seg godt, med et blomstrende næringsliv, med de kommunegrensene som er i dag, kommenterte Navarsete, da Njåstad påpekte at vi har den samme kommunestrukturen i dag som for 60 år siden – da vi rodde til byen for å selge fisk.

Ordfører i Øygarden, Åse Gunn Husebø, sa at innbyggerne er skeptiske fordi de er redd for at Øygarden skal bli en utkant. Sund-ordfører Kari-Anne Landro ga uttrykk for at hun ønsker mer utredning og kunnskap før en eventuell sammenslåing.

– Disse tre kommunene samarbeider i dag om nesten 60 prosjekter, det er helt naturlig at vi slår oss sammen, sa Fjell-ordfører Eli Berland.

 

Les også

Meny