Skanska skal bygge CO2-mottaksanlegget

edit today
Setter i gang umiddelbart, og skal ha 150 personer i arbeid i to år fremover.

Skanska har signert kontrakt med Equinor om bygging av mottaksanlegg for CO2 ved Kollnes i Øygarden. Kontrakten hadde forbehold om endelig godkjenning av Regjeringens karbonfangst- og lagringsprosjekt Langskip (CCS).

Nå er finansieringen sikret over statsbudsjettet for 2021, og kontrakten, som har en verdi på ca 380 MNOK, er underskrevet.

To års arbeid

Prosjektet er den den første store kontrakten (Main Civil Contract) i CO2-lagringsprosjektet Northern Ligths, som er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total.

Northern Ligths skal frakte flytende CO2 med skip fra fangstanleggene til mottaksterminalen ved Kollsnes i Øygarden vest for Bergen. Fra mottaksterminalen vil CO2-gassen senere bli pumpa gjennom rør til et lager i tomme reservoar under havbunnen ute på kontinentalsokkelen.

Skanskas kontrakt omfatter opparbeidelse av nytt tomteareal, bygging av importkai, administrasjonsbygg samt verksteds- og laboratoriebygg for det nye mottaksanlegget for import av CO2 til mellomlagring.

150 personer sysselsatt

– Vi er veldig glade for at Equinor gir oss tillitt til å være med å bygge det som blir verdens første mottaksanlegg for CO2. Det er et spennende og viktig klimaprosjekt hvor vi får brukt vår brede anleggstekniske kompetanse og erfaring og slik bidra både til grønn vekst og reduserte klimautslipp, forteller Steinar Myhre, konserndirektør for Skanskas anleggsvirksomhet i Norge.

Skanska har lang erfaring med prosjekter i Øygarden, og ikke minst på Kollsnes der selskapet har gjennomført prosjekter helt siden de var med på utbyggingen av gassterminalen på starten av 1990-tallet. Når aktiviteten er på topp, vil vel 150 personer være sysselsatt i prosjektet. Skanskas vil i all hovedsak gjennomføre prosjektet ved hjel av egne ansatte med lokal tilhørighet på Vestlandet, men vil også trekke på erfaring og ekspertise fra den nasjonale virksomheten samt benytte lokale entreprenører og leverandører.

Arbeidene starter opp umiddelbart og prosjektet skal overleveres i oktober 2022.

Les også

Meny