VNR er kjent for sin uformelle tone på medlemstreffene. Arkivfoto: Inger Elise J. Økland/vnr.no

Slik blir høsten med VNR

edit today

På 25 år har Vest Næringsråd vokst til å bli en næringsforening med over 500 medlemsbedrifter og hele tre bransjegrupper. I jubileumsåret skjer det mye spennende. Oljemessen Offshore Technology Days (OTD) kommer hjem til Sotra og Norges største parkeringsanlegg åpner på Straume, to store milepæler både i samfunnsutviklingen og næringsutviklingen. Vest Næringsråd er sterkt involvert i begge deler. Som medarrangør av OTD – Norges største årlige oljemesse, som avvikles i Sotra Arena 15. – 16. oktober, og i byutviklingen gjennom den nye bransjegruppen VNR Handel og Reiseliv.

Hørt og sett

Medlemstreff, bransjetreff, fagseminarer, konferanser, samarbeidsprosjekter og samfunnsnyttig arbeid. Aktiviteten er rekordstor med tanke på antall arrangementer og tiltak som VNR er involvert i, forteller VNR-sjefen. Det kommer medlemsbedriftene til gode. – Vi erfarer at Vest Næringsråd blir en mer og mer sentral part i det som skjer i hele regionen, ikke bare i det private næringslivet. Vi har også en god samhandling med det offentlige, og opplever at VNR blir sett på som en viktig høringsinstans og medspiller for kommunene. Det er viktig at næringslivet blir hørt når offentlige beslutninger skal tas, sier Aarsand, som for øvrig er nestleder i Næringsalliansen – et organ som jobber for å fremme næringslivets interesser i Hordaland.

Viktig møteplass

Vest Næringsråd har vokst i takt med næringslivet. Regionen Sotra/Øygarden har blitt omtalt som en av landets mest dynamiske vekstregioner. Den betydelige veksten vi har sett de siste årene, spesielt innenfor olje og gass, ser nå ut til å stabilisere seg. VNR vil være en viktig brikke som møteplass og relasjonsbygger i en omstillingsfase med sterkere konkurranse, legger Aarsand til. De siste årene har VNR gått gjennom en fornyelse, i form av økt satsing på informasjon til medlemmene og tilstedeværelse på alle digitale plattformer. I tett samhandling med Gode Sirklar – kommunenes næringsutviklingsselskap, har flere vellykkede prosjekter blitt videreført og bidratt til bedre samhandling i næringslivet de siste årene. Et eksempel er VNR Verkstedgruppen, som har skapt et fellesskap blant verkstedbedriftene i regionen og bidratt til forretningsutviklende samarbeid. Den velfungerende modellen har dannet grunnlaget for etablering av de andre bransjegruppene; VNR Maringruppen og VNR Handel og Reiseliv. Etter at VNR og Kysteventyret ble samlokalisert i Sartorgården, har samarbeidet om reiselivet blitt styrket ytterligere.

Oversikt aktiviteter høsten 2014 – klikk her

Les også

Meny