Slik blir det nye kontorbygget på Ågotnes, som skal huse 430 kontorplasser. Illustrasjon: Arkitekt Rolv Eide.

Slik skal de håndtere veksten

edit today

De nye kontor-fasilitetene som er under bygging på CCB-basen skal gi dem 430 nye kontorplasser. Disse er planlagt ferdig om ett år, i desember 2013. I tillegg er to nye verksteder og to nye logistikk-haller under bygging.

Bygger for fremtiden

– Vi vil da ha totalt fem verksteder og seks logistikk- og lagerrom. Det forteller Montserrat F. Telseth, Business Development Manager hos Aker Solutions. Møt henne på Desembertreffet – klikk her for å melde deg på! – Dette er en enorm utvidelse. Vi gjør dette for å kunne håndtere den forventede veksten i serviceleveranser til den norske kontinentalsokkelen. Vi har hatt en enorm vekst de siste årene, på tre år har vi doblet kapasiteten vår, og omsetningen tilsvarende. De neste tre årene forventer vi at veksten fortsetter, og innen 2017 regner vi med å utvide staben fra 725 ansatte til 1000 ansatte, sier F. Telseth. For å håndtere den nåværende etterspørselen, leier Aker Solutions nå ulike fasiliteter i Ågotnes-området.

Store muligheter for leverandørene

– Vil vi få se noen ringvirkninger av Aker Solutions sin vekst hos lokal leverandørindustri? – Dette er en god mulighet for lokal industri, både i byggefasen, hvor lokale leverandører driver prosessen fremover sammen med oss, og også etter at byggefasen er over. Vi vil få en større bredde og en økt kapasitet, og dermed et bedre tilbud. Dette vil igjen genere flere oppdrag for lokal industri og mulighet for underleverandørene til å utvikle seg teknisk, sier hun. Desembertreffet arrangeres av Vest Næringsråd i samarbeid med NCE Subsea.

Les også

Meny