Slik skal matte bli gøy

edit today

NCE Subsea, Framo Engineering, Aker Subsea, FMC Technologies og Vest Næringsråd bidrar økonomisk i prosjektet SIM Subsea. Prosjektet mottok 50.000 kroner i støtte fra Sparebanken Vest – VNR-fondet i 2011. SIM Subsea er et e-læringsverktøy i matematikk som skal bidra til at elever i skolen får en praktisk tilnærming til matematikken. Institutt for data- og realfag ved Høgskolen i Bergen skal være hovedutvikler, og i samarbeid med Mediesenteret ved HiB, skal de utvikle SIM Subsea.

Industrien former læringen

– Utviklingen av SIM Subsea er nå startet for fullt. I disse dager skal industrien være med å forme historien som skal formidles til elevene, sier prosjektleder Tone Røkenes og legger til: – At industrien posisjonerer seg i forhold til deltakelse er svært viktig med tanke på prosjektets legitimitet og virkelighetsforståelse. De industrielle partnerne er helt avgjørende for at dette skal bli et vellykket prosjekt, sier hun. Målsetningen med prosjektet er økt rekruttering. Industrien etterlyste et tiltak som kunne bidra til økt rekruttering. NCE Subsea svarte på oppfordringen, og i samarbeid med Mediacircus og VilVite-senteret startet arbeidet med SIM Subsea i 2008. Nylig ble SIM Subsea et strategisk høgskoleprosjekt. Avdeling for ingeniørutdanning så det faglige utbyttet de kunne få gjennom et slikt prosjekt og gikk inn som hovedeier.

Tungvektere med på laget

SIM Subsea er et regionalt prosjekt hvor mange parter engasjerer seg. Foruten industrien er Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Business Region Bergen og Universitetet i Bergen ved skolelab tungt inne i forhold til tilrettelegging. Nylig fikk prosjektet også med seg Renatesenteret, som er det nasjonale senter for realfagsrekruttering, med på laget. – Dette viser at også nasjonale myndigheter støtter tiltaket og ser at samspill mellom skole og industri er fremtidens læremiddel, sier Røkenes.    

Les også

Meny