CCB har jevnlige beredskapsøvelser. Foto: Sven Ingvald Gjøen

– Små bedrifter er mest sårbare

edit today

Det utenkelige skjer. En av dine ansatte, en kollega, en far eller en kone mister livet mens han eller hun er på jobb. Hva gjør du som leder i en slik situasjon? Hvordan skal og bør bedriften håndtere situasjonen? Er det forskjell på kriseledelse i offentlig og privat sektor? Disse spørsmålene vil bli belyst på frokostmøtet i regi av Institutt for Beredskap, CCB og Vest Næringsråd kommende fredag. Klikk her for å melde deg på!

Ledelse i en krisesituasjon

– Dette temaet er høyaktuelt, og like aktuelt både for små og store bedrifter. Alle bedrifter kan rammes av en krise – alt fra små ulykker til store terrorangrep. Svært få små og mellomstore bedrifter har beredskapsplaner. De som har det, har gjerne ikke øvelser og da har beredskapsplanene liten verdi, sier styreleder Irene Rye Skrugstad i Institutt for beredskap. Sikringsleder Leiv Prestegård på CCB påpeker at små og mellomstore bedrifter er mer sårbare i krisesituasjoner enn store bedrifter som har mer ressurser til å håndtere store kriser. – Mange tenker nok at beredskapsplaner er for større bedrifter som har større risiko for å havne i en krisesituasjon, men ulykker kan ramme alle. Se for deg en studietur til Hardanger, hvor bussen med samtlige ansatte kjører av veien. Hvordan håndterer man pårørende, etterlatte, media? Terror er noe mange har et fjernt forhold til, men det skal ikke mye til før en bedrift befinner seg i en krisesituasjon, sier Prestegård og legger til: – Man kan ikke fraskrive seg potensielle farer. CCB har månedlige industrivernøvelser og årlige beredskapsøvelser sammen med politi, brannvesen og helsevesen. Som ISPS-havn (The International Ship and Port Facilities Security Code) har CCB fire øvelser i året som omhandler havnesikkerhet, ifølge Prestegård.

Økt fokus på beredskap

Nasjonale og internasjonale kriser, hendelsene 22. juli og gisselaksjonen i Algerie har skapt debatt og fokus på beredskapsetater og aktører. I Norge har det vært mye fokus på systemer (samband, nødsentraler, båter, helikoptre), men lite på ledelse i en krisesituasjon for bedriften. Hvor mye betyr lederen i en stor krise eller katastrofe? Svarene får du fra foredragsholder Odd Arne Nissestad i Statoil, som jobber med lederutvikling. Han er utdannet offiser ved Sjøkrigsskolen, har cand.polit. med pedagogikk fra NLA og har i tillegg en Dr. Philos-grad fra NHH innen strategi, organisasjon og ledelse. Nisstesatad har hatt ulike stillinger i Forsvaret fra 1982 – 2007, blant annet som veileder, hovedlærer lederskap, nestkommanderende og fungerende skolesjef ved Sjøkrigsskolen og senior stabsoffiser Ledelse ved Sjøforsvarets skoler.

Fakta om Institutt for Beredskap (IFB)

  • Institutt for Beredskap er en privat ideell stiftelse som ble etablert i oktober 2010.
  • Stiftelsens formål er å være en uavhengig aktør som skal bidra til å styrke samfunnets beredskap og krisehåndtering gjennom å utvikle kompetanse og samhandlingsevne hos alle med beredskapsansvar.

Les også

Meny