Olav Hovland er banksjef i Sparebanken Vest.

Søk midler fra Stormfondet

edit today
SPV/VNR-fondet er blitt nytt og heter nå Stormfondet.

Siden 2004 har Vest Næringsråd forvaltet gavemidler til regional næringsutvikling bevilget av Sparebanken Vest. Frem til nå har banken bevilget totalt 3 millioner kroner til 71 bedrifter og prosjekter.

I lys av at Vest Næringsråd har fått ny profil, nettside og strategi, var det naturlig å blåse nytt liv i SPV/VNR-fondet.

− Tre kommuner blir snart én og Vest Næringsråd går inn i en ny og spennende tid, derfor var tiden inne for en revitalisering av fondet. Stormfondet passer veldig bra med tanke på været her ute og befolkningen. Navnet er nytt, friskt og fengende og lett å huske, sier Olav Hovland, banksjef i Sparebanken Vest.

− Hvorfor synes Sparebanken Vest at det er viktig å samarbeide med Vest Næringsråd?

−Vest Næringsråd gjør en viktig jobb for næringslivet i regionen og alle bedriftene burde være medlem her. Banken ønsker også å være en viktig aktør for næringslivet i vest, derfor er det naturlig for oss å samarbeide tettere, sier Hovland.

Nye søknadskriterier

Ved bedømmelse av bedriftene/prosjektene blir det lagt vekt på nyskapende aktiviteter eller gode omstillingstiltak. Hovland håper at enda flere vil søke midler fra Stormfondet, men presiserer at fondet ikke gir støtte til generell drift.

Fondets totalsum er fortsatt hemmelig, men banksjefen avslører med et stort smil at Sparebanken Vest vil bidra sterkt til vekst i det lokale næringslivet.

−  Det er viktig for banken å støtte opp under næringslivet med priser for å gi anerkjennelse til bedrifter i ulike faser. Banken er opptatt av å gi tilbake til samfunnet ved å støtte gode initiativ. Ved å være kunde i Sparebanken Vest bidrar kunden således indirekte til å støtte lokalsamfunnet her i vest – enten til næringsliv, kultur eller idrett, forteller Hovland.

De beste søkerne får også egen film

Henning Hauso, daglig leder i Vest Næringsråd, er glad for å kunne presentere de nye endringene med fondet.

− Navnet «Storm» fremhever vår kultur og naturkraft. «Årets storm» og det å «storme frem» forsterker fondets identitet, forklarer Hauso.

Heretter vil det være én årlig utdeling av Stormfondet, og selve utdelingen vil skje på Øygardenkonferansen til Vest Næringsråd.

− De tre beste søknadene vil også få laget en profesjonell film om virksomheten, som kan brukes kommersielt og til å løfte bedriften videre. Disse tre filmene vil bli presentert på selve Øygardenkonferansen 29. november, hvor næringslivet og politikere i regionen er godt representert, sier Hauso.

Filmen er en god måte for de nominerte til å profilere seg på, både under selve utdelingen og i ettertid.

−  Stormfondet skal løfte frem de gode initiativene som skjer i regionen, og bidra til at flinke bedrifter blir sett og får den oppmerksomheten som de fortjener, forteller Hovland.

LES MER OM STORMFONDET HER

Les også

Meny