Søk om midler fra årets Etablererfond

edit today

I år er årets Etablererfond fra Hordaland fylkeskommune på 2,6 millioner kroner. Fondet er dobbelt så stort som i 2015, og med dette ønsker Hordaland fylkeskommune å hjelpe frem enda flere gründere.

Du kan søke om midler inntil 50 000 kroner. Det er Business Region Bergen som forvalter fondet for Bergensregionen.

– Vi fikk overveldende mange søknader til fjorårets fond, og vi forventer like stor pågang i år. Her er det førstemann til møllen, så det gjelder å være om seg og å få med seg hvilke kriterier som gjelder for å få innvilget søknaden, opplyser Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen, i en pressemelding.

Søknadene blir behandlet fortløpende, og søkere kan forvente svar i løpet av tre til fire uker etter at søknaden er sendt inn.

Kriterier for å få innvilget søknad

Hvem kan søke om midler?

  • Bedriften eller enkeltmannsforetaket må være startet i 2016, eventuelt starte selskapet innen ett år fra tildelingen gis.
  • Virksomheten som er etablert eller som skal etableres må ha adresse og forretningskontor i en av følgende kommuner: Gulen, Masfjorden, Modalen, Lindås, Austrheim, Fedje, Radøy, Meland, Bergen, Osterøy, Voss, Vaksdal, Samnanger, Fusa, Os, Sund, Øygarden, Askøy eller Fjell. Videre må det godtgjøres at det er sannsynlig at virksomheten som blir etablert er levedyktig og kan sysselsette minst ett årsverk.
  • Det er ikke er et krav at virksomhetens produkt eller tjeneste skal være nyskapende, men det er selvfølgelig ikke en ulempe. Alle virksomheter som har som forutsetning å etablere minst ett årsverk, kommer inn under ordningen.
  • Tilskudd fra etablererfondet skal bidra til gjennomføring av nødvendige tiltak i tidlig oppstartsfase og gi gründere kompetanse om marked og økonomi.

Hva kan du søke om midler til?

Tilskuddet fra Etablererfondet skal bidra til gjennomføring av nødvendige tiltak i tidlig oppstartsfase, og skal gi gründeren kompetanse om marked og økonomi.

Aktuelle aktiviteter kan være:

  • Kundeundersøkelser
  • Brukerstudier og annen kartlegging for å få økt brukerinnsikt
  • Testing og videreutvikling av forretningside
  • Kostnader knyttet til nettverksbygging
  • Styrking av kompetanse innen forretningsutvikling

Penger fra fondet kan ikke brukes til anskaffelse av teknisk utstyr, inventar eller tilsvarende.

Her er søknadsskjema

 Har du en god idé? Husk også å søke om midler fra SPV/VNR-fondet innen 29. april. 

Les også

Meny