Sotra vidaregåande skule besøkte Gründerparken Vest

edit today
Elever fra entreprenørskap og bedriftsutvikling fikk gode gründertips fra Milla Says og NovuMare.

Mandag 9. april fikk Gründerparken Vest besøk av 3. klasse fra «Entreprenørskap- og bedriftsutvikling 2» ved Sotra vidaregåande skule, sammen med lærer Toril S. Kolbjørnsen.

Gründere fra Milla Says og Novumare holdt en bedriftspresentasjon for elevene og gav sine beste start up-tips til elevene.

− Dere har to ører og én munn. Det viktigste en gründer gjør er å lytte, rådet Aleksander Helmersberg.

Han har utviklet tegn-til-tale appen «Milla Says», som er et digitalt kommunikasjonsverktøy.

− Hvis dere skal starte opp noe selv, bør det være fordi dere enten skal løse en utfordring eller dere har en idé noe som kan forbedres – og så må dere se om det er et marked for det. Hvis ingen vil ha det, så er det bortkastet. Kom dere ut, test markedet og få feedback, sa Helmersberg.

Test ut ideen

Idéen om tegn-til-tale appen kom like etter at datteren hans Milla (6) ble født. Milla har Down syndrom og et forsinket verbalt språk. Familien syntes det var vanskelig og tungvindt å lære seg støttespråket tegn til tale via brosjyrer de fikk utdelt. Samtidig ble også Milla frustrert fordi hun ikke ble forstått og var i ferd med å gi opp å kommunisere.

Det var da han fikk den gode idéen:

− I stedet for å kommunisere via papir – hvorfor ikke bruke dagens medium og sosiale nettverk til å lage en ny kommunikasjonsplattform, som gjør det enklere for Milla og andre familier å kommunisere?

Etterhvert kunne han begynne å teste ut ideen sin. Selv hadde han massevis av spørreundersøkelser for å kartlegge hva folk savnet. Milla er én av millioner som har taleutfordringer, og Helmersberg forstod raskt at han måtte snevre inn  markedet og i starten kun fokusere på personer med Down syndrom.

−  Vi har som mål å lage en tjeneste som gir bedre livskvalitet og en enklere hverdag for de berørte. Når jeg får tilbakemelding om at oppfinnelsen min har berget en hel familie, så vet jeg med sikkerhet at jeg har gjort det riktige, sa Helmersberg.

GRÜNDERE I GRÜNDERPARKEN VEST: Aleksander Helmersberg (Milla Says) og Odd Gunnar Jørgensen (NovuMare)
Ikke hold ideene for deg selv

Mange er redde for å fortelle andre om ideene sine, i frykt for å bli kopiert. «Den vanligste feilen en oppfinner gjør, er å offentliggjøre ideen for tidlig», står det på patentstyrets nettsider.

Det er imidlertid en svært krevende prosess å søke patent på en oppfinnelse, ifølge gründerne.

−  Hvis du ikke tør å offentliggjøre ideen din, går du også glipp av viktige tilbakemeldinger fra andre, fortalte Helmersberg.

Ved å være åpen som gründer får du lettere tilgang på informasjon, kunnskap, viktige kontaktpersoner og miljø.

Nyttig å være i en gründerpark

Odd Gunnar Jørgensen fra NovuMare vil anbefale andre oppstartsbedrifter til å være i en gründerpark.

− Vi har fått mye støtte, både moralsk og rådgivning, her i Gründerparken Vest, og som en del av Vest Næringsråd. Det er perfekt for oss å være en del av miljøet her ute, og også ha tilgang til all kompetansen som er bygget rundt parken – også det nære samarbeidet med miljøet i sentrum er verdifullt. Nettverket vi har fått allerede nå vil være viktig for NovuMare i lang tid fremover, sa Jørgensen.

NovuMare har også fått gode tilbakemeldinger fra markedet når de har introdusert seg. Selskapet har blant annet mottatt støtte fra Hordaland Fylkeskommune (50 000 kroner), VNR/SPV-fondet (50 000 kroner) og Innovasjon Norge (100 000 kroner).

−  Dette tolker vi som at vår forretningsplan og -idé slår an og får gehør! Som nyoppstartet gründerselskap er det ekstra godt å få en klapp på skulderen og at andre sier at de har troen på deg.

Elevene fra EBU2 på Sotra vidaregåande skule fikk gründertips.
NovuMare – fra idé til virkelighet

Selskapet NovuMare er et resultat av endringene i olje- og energisektoren. Navnet NovuMare er hentet fra latinsk novum mare, som betyr  «nytt/friskt hav».

− Vi var alle tre ansatt i selskap som fikk kjenne på aktivitetsnedgangen, som har ridd vår bransje de siste årene. Dette førte til at våre arbeidsplasser ble preget av betydelig usikkerhet og også permitteringer, fortalte Jørgensen.

Til tross for usikre tider, så han likevel muligheter. Store selskaper som Statoil endret brått syn på mindre leverandører med spisskompetanse.

− De er i større grad åpen for å gi kontrakter direkte til mindre aktører. Tidligere måtte en gjerne gå via større selskap og deres rammekontrakter, mens nå opplever vi å komme direkte til bordet, og kunne snakke direkte med oppdragsgiver. Dette er selvsagt svært verdifullt for å forstå oppdraget og for å etablere nettverk og forsterke relasjoner. Spesielt verdifullt for en gründerbedrift, understreket Jørgensen.

Beredskap mot akutt forurensning

NovuMare besitter spisskompetanse innenfor sin nisje, som er beredskap mot akutt forurensning.

− Vi har rådgivning og kompetanseheving, og støtter våre oppdragsgivere med å forberede beredskap, planlegge og trene respondere. Vi kan også gjøre jobben med å plassere og sette ut materiell på beste måte; lenser og oljeopptakere – og annet materiell i tilknytning til dette, forklarte Jørgensen.

Han utfordret elevene til  å finne et forretningskonsept for å rydde ut plast og søppel fra havet og i naturen:

− Hvis dere klarer å løse vår tids miljøutfordringer, da har dere vunnet!

Les også

keyboard_arrow_up