BERGENKONFERANSEN: Det finnes attraktive og miljøvennlige tettsteder utenfor byene, men Sotrasambandet skaper utfordringer for Sotra Kystby. Marianne Sandahl Bjorøy og Roy-Eddy Lie deltok på Bergenkonferansen 2018.

Sotrasambandet bremser boligutviklingen

edit today

Tirsdag 9. januar var det byutviklingens utfordringer og muligheter som stod på agendaen til Bergen Næringsråds årlige Bergenskonferanse.

Roy-Eddy Lie, eiendomssjef i Liegruppen og Marianne Sandahl Bjorøy, ordfører i Fjell, holdt et innlegg om hvordan vi kan skape attraktive og miljøvennlige tettsteder utenfor byene.

− Straumeplanen ble vedtatt i 2006 og det er en plan som vi har vært lojal mot. Vi har fått fine byrom rundt kjøpesenteret, blant annet kino og restauranter. Blokkleilighetene vokser, og vi tror ikke metningspunktet er nådd, sa ordføreren.

Generasjonen 60-pluss selger boligene sine og flytter inn i nye leiligheter, mens småbarnsfamilier kjøper eneboligene.

− Det er stort sett lokal forflytning. Det er lite forflytning fra Bergen til Sotra, påpekte Lie.

To nye bussruter

Nullvekstmålet innebærer at kollektivtrafikk, gåing og sykling må ta veksten i persontransporten i de større byområdene.

− Alle må jobbe for å nå nullvekstmålet, men det er ikke samsvar mellom statlige og regionale retningslinjer. Regionen vår får to nye bussruter i år, mens Bergen får 500. Det er utfordrende, påpekte Bjorøy.

Sotrasambandet skulle opprinnelig stå ferdig i 2015, og er utsatt til 2024.

− Barrieren er at vi har et trafikksamband som ikke fungerer. Bussen står i samme køen som bilen, dermed er vi sjakkmatt, sa Lie.

Ifølge Lie er det mange boligprosjekter på Sotra som er «gryteklare», men som ikke blir realisert fordi det er for få kjøpere. Slik har det vært i ett års tid.

1 av 10 vil kjøpe bolig i en nabokommune

Omegnskommunene, populært kalt «strilekommunene», har hatt en kraftigere befolkningsvekst enn Bergen. Det bygges for få og for dyre boliger i Bergen sentrum, som blant annet fører til at folk flytter til byens nabokommuner, selv om de ønsker å bo sentralt i byen.

Roy-Eddy Lie mener det er viktig å spille på lag med Bergen, slik at det ikke blir Bergen mot omegnskommunene.

− Det er viktig at Bergen er et sterkt sentrum og det er positivt hvis vi kan inspirere Bergen til å vokse ytterligere. Hvis sentrum dør, dør omegnskommunene også. Markedet avgjør hva vi kan gjøre, men vi må forholde oss til de rammevilkårene som blir satt, avsluttet eiendomsutvikleren.

Ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Bergenskonferansen og Eiendomsmegler Vest, svarer likevel fire av ti at de vil foretrekke å bo i sentrale strøk fremfor å bo ute i bydelene.

Bare én av ti svarer at de helst ønsker å kjøpe bolig i en omegnskommune, mens 47 prosent svarer at de ønsker å bo i en bydel i Bergen, skriver Bergens Tidende 

600 bergensere deltok i undersøkelsen.

Les også

Meny