Ole Eirik Lerøy, Marine Harvest. Foto: vnr.no

– Starten på et blått eventyr

edit today

Biologisk kontroll, miljøhensyn og forskning. Utvikling, muligheter, ny teknologi, fremtidsutsikter og posisjonering. Men først og fremst: hvordan dekke matbehovene i verden? Engasjementet var stort da den nye bransjegruppen i Vest Næringsråd, VNR Maringruppen, var samlet for første gang denne uken. Samlingen fant sted hos Marine Harvest i Sandviken. Som et av verdens fremste sjømatselskap, ønsker selskapet å ta en ledende rolle i det som omtales som «den blå revolusjonen». – Vi er ikke i nærheten av å mette matbehovene i verden, sa styreleder Ole Eirik Lerøy.

Knapphet på fiskefôr

Tilgangen på fiskefôr ble utpekt som en av de største utfordringene for økt produksjon. – Oppdrett er vår hovedvirksomhet, men når 60 prosent av kostnadene med å produsere laks er fôret, så er det en god grunn for oss til å gå inn på dette markedet selv. Å lykkes på fôrsiden er viktig, sa Lerøy. I juli 2014 åpner Marine Harvest sin første fôrfabrikk i Bjugn. Fabrikken vil ha kapasitet til å produsere 220.000 tonn fiskefôr årlig. – Vi har 80 forskningsprosjekter gående sammen med FoU-partnere (forskning og utvikling) i hele verden. Det aller viktigste vi driver med er biologisk kontroll, bommer vi på det er vi ille ute, sa Lerøy.

Omfattende forskning

Biomega og morselskapet Marine Bioproducts på Skaganeset er foregangsselskaper i Norge når det gjelder forskning og utvikling. Kjartan Sandnes fra Marine Bioproducts på Skaganeset i Sund belyste utfordringene med å skaffe nok fiskefôringredienser, og behovet for ny teknologi og kompetanse. – Vi tester ut nye restråvarer. Vi har for eksempel jobbet med sildeavskjær, og i desember skal vi se hva vi kan få ut av torskehoder, sa Sandnes. – Med ny teknologi vil vi kunne dyrke tare i havet. Tare gir et høyt utbytte sammenlignet med for eksempel hvetemel og mais. Dette er starten på et eventyr, sa en engasjert Sandnes.

Fakta

  • VNR Maringruppen har vokst frem som et resultat av flere års arbeid for å fremme samarbeid i den marine næringen, ledet av kommunenes næringsutviklingsselskap Gode Sirklar. Oppfølging av VNR Maringruppen er ett av punktene i Gode Sirklar sin nylig vedtatte tiltaksplan for 2014. Kompetanseutvikling står sentralt.
  • Å sikre at VNR Maringruppen får en formell og solid posisjon i utviklingen av en marin klynge i Bergensregionen blir en prioritert oppgave for Gode Sirklar i 2014. Selskapet har de siste årene jobbet med en satsing på Skaganeset som sentrum for en unik storsatsing på marin bioteknologi. Sentrale aktører fra havbruksnæringen, fôr- og foredlingsindustrien mener at en marin biopark her kan bli verdensledende, med realisering av blant annet en inkubator og et pilottestanlegg. Business Region Bergen overtok prosjektet formelt i 2012, og har ansvaret for å realisere planene.

Les også

Meny